Nyhetsarkiv
För att skydda herbarieark mot skadedjur användes ofta kvicksilver förr. Använd skyddshandskar vid hantering. För mer information läs Vårda väl-bladet om kvicksilver. Foto: ( CC BY)

Gå en e-kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny e-kurs om ohälsosamma ämnen. Den riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar.

Föremål i samlingar kan innehålla skadliga ämnen. De kan vara ohälsosamma i sig själva, till exempel vissa pigment, läkemedel och mineraler. Det kan också handla om instrument och industriella föremål som innehåller radioaktiva ämnen eller giftiga kemikalier som kvicksilver i mätinstrument, oljor eller bensin.

– Arbetsgivaren är skyldig att göra riskbedömningar av arbetsmoment som medför risk att utsättas för kemikalier. Arbetsgivaren har också ansvar för att riskminskande åtgärder vidtas, säger Maria Dalin, sakkunnig kemist vid Arbetsmiljöverket som har medverkat i att ta fram e-kursen om ohälsosamma ämnen i samlingar.

Andra exempel är speglar som innehåller kvicksilver, tapeter målade med giftiga pigment, vapen och giftpilar. Föremålen kan även innehålla rester av bekämpningsmedel som använts för att skydda samlingarna mot skadedjur, till exempel DDT och lindan.

E-kursen Ohälsosamma ämnen i samlingar visar vilka risker som kan finnas i samlingar och hur man hanterar respektive risk. Den som genomför kursen erbjuds plats på våra webbmöten för ytterligare diskussioner tillsammans med andra deltagare och experter.

– Mycket av det som förmedlas i kursen bygger på bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Principerna är: Eliminera risken, begränsa risken och – i sista hand – skydda människor mot risken, säger Maria Dalin vid Arbetsmiljöverket.

Kursen riktar sig till chefer med personalansvar men även till konservatorer, intendenter, lokalvårdare och andra som arbetar i eller med museisamlingar. Den är också användbar för personer som arbetar med samlingar inom exempelvis hembygdsrörelsen eller skolan.

Ohälsosamma ämnen i samlingar har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Arbetsmiljöverket, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Statens museer för världskultur och Medicinhistoriska museet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För att gå e-kursen behöver du en dator med internetuppkoppling samt programmet Adobe Flash Player. Du behöver även öppna e-kursen i webbläsaren Internet Explorer för att få Adobe Flash Player att fungera.

Klicka här för att registrera dig som användare och gå den kostnadsfria e-kursen.

Lyssna också på K-podd om gifter i samlingar.

Läs mer om ohälsosamma ämnen i samlingar och vilka resurser som finns.

Fler e-kurser på gång

Ohälsosamma ämnen i samlingar är den första e-kursen som Riksantikvarieämbetet har tagit fram men fler är på gång. Under Utbildning kommer du framöver att hitta fler e-kurser som är användbara för dig som arbetar inom kulturarvsområdet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: