Nyhetsarkiv
Nöjda deltagare efter två dagars inspirerande samtal. Foto: (CC BY)

Heritage Science Forum – en arena för naturvetenskap och kulturarv

I december samlades ett sextiotal deltagare till Heritage Science Forum 2019, som i år arrangerades av forskningsinstitutet RISE. Under två dagar fick deltagarna ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och diskutera hur nätverket Heritage Science Sverige och en forskningsinfrastruktur för heritage science kan utvecklas.

Konferensen i Göteborg hade en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Hit kom exempelvis konservatorer, arkeologer, ingenjörer och visualiseringsexperter från såväl museer som myndigheter, universitet, forskningsinstitut och näringsliv. Deltagarna fick bland annat ta del av en rad avancerade och nyskapande projekt inom exempelvis DNA-analys, konservering av konst, 3D-visualisering, ljusdesign och möjligheter inom neutron- och synkrotronteknik.

Konferensen innehöll också workshops kring aktuella frågor.Foto: (CC BY)

– Det har varit väldigt inspirerande att se så många forskare och yrkesverksamma från olika håll träffas. Det är konferenser som den här som bidrar till att området heritage science just nu växer över hela Europa, sade Alison Heritage (ja, hon heter faktiskt så) från den internationella kulturarvsorganisationen ICCROM, som inledde konferensen med en föreläsning.

Heritage science är ett expanderande forskningsområde och ett nytt begrepp för att samla kulturarvsarbete i skärningspunkten mellan humaniora och naturvetenskap. Enligt Alison Heritage erbjuder heritage science, och konferenser som den i Göteborg, ett unikt tillfälle att reflektera över kulturarvets framtid.

– Jag hoppas att begreppet heritage science på sikt tar sig utanför laboratorierna och museerna, enskilda arkeologer och konservatorer, så att det kan bli ett begrepp som också allmänheten förstår och har en relation till, sade Alison Heritage.

Forumet var den andra årliga konferensen inom det nationella nätverket Heritage Science Sverige (HSS). Ett av nätverkets åtaganden är att arbeta för etableringen av en permanent svensk forskningsinfrastruktur för heritage science. Vid konferensen hölls gruppdiskussioner om hur det fortsatta arbetet kan se ut inom nätverket. Utöver medverkan från olika forskningsinstitutioner behövs också museer och andra kulturarvsaktörer i sammanhanget. Nätverket växer, bland annat har Sveriges maritima museer och Moderna Museet tillkommit som nya deltagare.

Mingel med tvärvetenskapliga samtal.Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet har en sammankallande roll i nätverket HSS. Myndigheten arrangerade också den första konferensen i Stockholm 2018. Efter årets sammankomst var Stefan Nilsson vid Riksantikvarieämbetet nöjd.

– Jag är väldigt glad för ett lyckat arrangemang! Det känns som vi har etablerat nätverket och begreppet heritage science under året som gått, och jag hoppas att vi blir ännu fler på konferensen nästa år. Särskilt roligt är att se hur olika branscher och kompetenser hittar nya samarbeten med varandra, säger Stefan Nilsson.

Konferensrapporten från Heritage Science Forum 2019 hittar du här.

Planering pågår för nästa Heritage Science Forum, preliminärt till våren 2021. Fjolårets konferens avslutades med att deltagarna uppmanades fundera kring vilka ämnen eller projekt som då skulle kunna lyftas fram.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: