Nyhetsarkiv
Alfred Nobels laboratorium på Björkborn i Karlskoga, Nobelmuseet Foto: (CC BY)

Vad hade Alfred Nobel i flaskorna?

Vad innehåller egentligen glasflaskorna som uppfinnaren Alfred Nobel lämnade efter sig? Det ska Nobel Prize Museum och Riksantikvarieämbetet ta reda på med hjälp av forskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är en säker förvaring och utställning av flaskorna.

När Margrit Wettstein för några år sedan klev in i Alfred Nobels gamla laboratorium på Nobelmuseum i Karlskoga fick hon se ett antal glasflaskor stå på ett bord.

– Flaskorna var gamla och väldigt fina, några av dem är som små konstverk. Men ingen visste vad de innehöll. Så jag ställde försiktigt in flaskorna i ett av Nobels skåp och låste.

Margrit Wettstein har i många år varit ansvarig för samlingarna vid Nobel Prize Museum i Stockholm. 2017 fick hon i uppdrag att gå igenom samlingarna även vid Nobelmuseum i Karlskoga. Det var då hon upptäckte ett 40-tal flaskor med okänt innehåll. Margrit Wettstein oroade sig för att någon besökare kunde stjäla en flaska och i värsta fall få i sig innehållet, eller att flaskorna kunde orsaka problem vid en eventuell brand.

– Jag är inte kemist, men jag insåg att innehållet kan vara både giftigt och brandfarligt, och det är inte lämpligt att flaskorna står framme.

Ett 40-tal flaskor samlades in efter Nobels död

Uppfinnaren Alfred Nobel var under en stor del av sitt liv en hängiven kemist. Vid sin död 1896 hade han laboratorier i anslutning till var och en av sina bostäder; i Paris, i San Remo och vid herrgården Björkborn i Karlskoga. Ett 40-tal glasflaskor, och all annan utrustning från laboratorierna, skeppades till Stockholm. Här blev föremålen stående i Nobelstiftelsens källare fram till 1946, varefter de länge förvarades på Tekniska museet. När Nobelmuseum i Karlskoga öppnade 1984 ställdes flaskorna fram i det rekonstruerade laboratoriet intill herrgårdsbyggnaden. Där blev de stående, lätt åtkomliga även för museibesökare, fram till 2017, när Margrit Wettstein första gången klev in i laboratoriet.

Flaskorna analyseras i gästkollegeprojekt

Margrit Wettstein insåg att första steget var att reda ut flaskornas innehåll och ansökte om ett gästkollegeprojekt hos Riksantikvarieämbetet. Med början under sommaren 2020 ska Margrit Wettstein i ett gemensamt projekt med Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet för första gången sedan Alfred Nobels död analysera flaskornas innehåll.

– För att kunna ta fram en plan för hur flaskorna ska hanteras och visas måste vi få bekräftat vad som finns i flaskorna. Det finns etiketter på några flaskor, men flera saknar helt märkning, säger Sara Norrehed, kemist vid Kulturarvslaboratoriet.

Vissa kemiska analyser kommer att utföras vid Kulturarvslaboratoriet i Visby, men merparten av analyserna utförs vid Uppsala universitet, under ledning av Adolf Gogoll, professor i organisk kemi. Arbetet skulle ha inletts i mars i år, men blev senarelagt på grund av corona-pandemin. Under sommaren påbörjades ändå analyserna och senare under året kan projektet förhoppningsvis vara avslutat.

Ökad kunskap om ohälsosamma ämnen

Riksantikvarieämbetet har i flera år arbetat för att öka kunskapen om ohälsosamma ämnen i samlingar, dels för att förbättra arbetsmiljön på museer och dels för att underlätta att föremål kan ställas ut på ett säkert sätt. Flaskorna på Nobelmuseum är bara ett exempel på museiföremål som behöver hanteras på ett säkert sätt, enligt Sara Norrehed.

– Om man inte hade uppmärksammat flaskorna är det risk att någon skulle kunna skada sig – personal eller besökare – för att man hanterar föremålet felaktigt. Exempelvis finns flera flaskor med starka syror i samlingen. En del flaskor har gamla korkar som kan torka och smulas sönder säger Sara Norrehed, som ger en eloge till Margrit Wettstein och museet.

– Nobel Prize Museum har insett att flaskorna kan vara känsliga. Att man åtgärdar det och tar fram en långsiktig plan är exemplariskt, säger Sara Norrehed.

Fingervisning om Nobels sista år

Målsättningen är att glasflaskorna – med innehåll – så småningom ska föras tillbaka till Nobelmuseum i Karlskoga och även i framtiden visas för allmänheten. Men att hanteringen av dem ska ske på ett säkert sätt, både för personal och besökare. Det finns också förhoppningar om att projektet ska kasta nytt ljus över Alfred Nobel och hans gärning.

– Alfred Nobel är en viktig person i vetenskapshistorien och han kommer att vara det även i framtiden, med tanke på Nobelprisen. Därför finns det ett särskilt värde i att bringa klarhet i vad just han hade i sina flaskor säger Sara Norrehed.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: