Nyhetsarkiv
Bea Uusma framför Andrées sista dagbok i Kulturarvslaboratoriet
Grundämnesanalys med hjälp av µXRF Foto: (CC BY)

Bea Uusma och Andrées sista dagbok i Kulturarvslaboratoriet

Den 5 till 9 oktober hade vi besök av Bea Uusma på Kulturarvslaboratoriet i Visby. Som forskare, författare och expert på Andréeexpeditionens dödsorsak var hon på plats som gästkollega för att tillsammans med personal från Riksantikvarieämbetet undersöka de anteckningar som polarfararen Andrée skrev i sin sista dagbok. På plats var också Karl Grandin från Centrum för Vetenskapshistoria, som agerade kurir för dagboken.

De instrument och metoder som testades var bland annat grundämnesanalys och ytkartläggning av grundämnen, digital röntgen, teknisk fotografering och multispektral analys. Utöver detta gjordes även en första efterbehandling och digital bearbetning av bilderna för att tolka och uttyda anteckningarna. Bara ungefär en tredjedel av texten är läsbar för blotta ögat, så varje ord som vi kan hjälpa Bea Uusma att se och tyda är viktigt, säger Magnus Mårtensson.

Kulturarvslaboratoriet i Visby är en resurs för hela landet och den som antas under gästkollegekonceptet kan utifrån en frågeställning utan kostnad nyttja de instrument och dokumentatonsmetoder som finns i laboratoriet och de personalresurser som krävs för handledning och efterarbete. Tanken är att gästkollegan bidrar med sin kompetens om föremål och frågeställning och att vår personal bidrar med kompetens om instrument och metoder och sedan möts vi i mitten med diskussion och resultat.

Läs mer om Kulturarvslaboratoriet och att vara gästkollega här.

Lyssna på Erik Larsson och Bea Uusma diskutera projektet i K-podd 58.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: