Nyheter
Framsidan av boken Relations and Runes
Framsidan av boken Relations and Runes. Formgivare: Helena Duveborg. Foto: (CC BY)

Runor och relationer runt vikingarnas Östersjön

Ö-liv under vikingatiden står i centrum för boken Relations and runes. Med utgångspunkt i runor, gravfynd och nya arkeologiska rön undersöker några av Sveriges främsta experter samhällsbygge och identitetsskapande på Öland, Gotland och Bornholm.

Som titeln Relations and runes antyder finns här mycket att hämta för den runintresserade läsaren. Men boken handlar om betydligt mer än runor. Relations and runes är en tvärvetenskaplig forskningsantologi, som tecknar en bild av samhällsutvecklingen i och runt Östersjön under vikingatiden.

– Det har hänt väldigt mycket inom vikingaforskningen de senaste åren. Boken är ett sätt att lyfta blicken och knyta ihop de senaste rönen från olika vetenskapliga områden, säger Laila Kitzler Åhfeldt, forskare vid Riksantikvarieämbetet och en av bokens redaktörer.

Från 700-talet fram till cirka 1100

Boken innehåller tolv texter skrivna av experter inom arkeologi, numismatik och runologi – flera författare är verksamma vid Uppsala universitet, men även forskare från Riksantikvarieämbetet, Upplandsmuseet och andra lärosäten medverkar. Tidsmässigt begränsas bokens innehåll i huvudsak till en period från 700-talet fram till cirka 1100.

– I boken kopplas runor och runföremål ihop med mycket annat källmaterial och arkeologiska fynd, bland annat mynt, silverskatter och gravmaterial, säger Laila Kitzler Åhfeldt.

3D-scanning av Karlevistenen på Öland.
3D-scanning av Karlevistenen på Öland. Foto: (CC BY)

Tre av Östersjöns öar i fokus

Utifrån de senaste arkeologiska fynden försöker forskarna förstå mer om vilka faktorer som bidrog till den periodvis våldsamma expansionen av skandinaviskt intresse till Östersjön. I fokus står tre av Östersjöns öar: Öland, Gotland och Bornholm. I synnerhet har forskarna intresserat sig för kontakter och utbyten mellan öarna och omgivande fastlandsregioner.

– Ofta har de här tre öarna studerats var för sig eller jämförts med hur det såg ut fastlandet. Men det är intressant att också studera relationer mellan folkgrupper på öarna och även utbyten mellan öarna, säger Laila Kitzler Åhfeldt.

Östersjöområdet centrum för vikingasamhället

Ett genomgående tema i boken är hur öarna under vikingatiden fungerar som noder för transport, handel och kommunikationer, och samtidigt bygger och upprätthåller unika identiteter. Östersjöområdet var på många sätt ett centrum för vikingasamhället, inte minst som handelsplats och skådeplats för våldsamma konflikter. Här möttes människor, varor och idéer från många delar av världen.

Men trots att öarna är navet i många nätverk av handels- och transportvägar, framgår det av boken att de tre öarna också lyckas betona sina särdrag. Bland annat syns det i synen på runor, säger Laila Kitzler Åhfeldt.

– På Bornholm har man hittat många runamuletter. På Gotland såg man runor snarare som användbara i vardagen på många olika typer av föremål, till exempel på kvinnosmycken, och för att markera ägarskap. Det visar att öarna har haft olika syn på runskrift och vad runor ska vara bra för, säger Laila Kitzler Åhfeldt.

En bok för alla med intresse för runor och vikingar

Arbetet med Relations and runes påbörjades 2017. Då samlades deltagare i forskningsprojekten The Viking Phenomenon och Evighetsrunor, tillsammans med vikingaforskare från Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Polen, till en gemensam workshop i Visby. Det är också dessa båda forskningsprojekt som ger ut boken tillsammans med Gotlands museum.

Den huvudsakliga målgruppen för Relations and runes är andra forskare. Men Laila Kitzler Åhfeldt betonar att, med viss förkunskap, är det en bok som kan läsas även av lekmän.

– Relations and runes fungerar kanske inte som en introduktionsbok till vikingar. Men jag tycker att det är en bok som alla med intresse för vikingatiden eller runor kan läsa med behållning, och även alla som vill lära sig mer om den historiska utvecklingen på Öland, Gotland och Bornholm, säger Laila Kitzler Åhfeldt.

Boken Relations and runes går att ladda ned kostnadsfritt i pdf-format, men finns även tillgänglig via bokhandeln som beställtryck (print on demand). Små upplagor kan också finnas tillgängliga hos vissa museer.

Boken en del av projektet Evighetsrunor

Evighetsrunor är ett projekt som Riksantikvarieämbetet driver tillsammans med Uppsala universitet – ett projekt som avslutas vid årsskiftet i samband med lanseringen av den digitala söktjänsten Runor där allt dagens tillgängliga runmaterial tillgängliggörs gratis för både forskare och allmänhet.

Ladda ner boken

Boken Relations and runes går att ladda ned digitalt här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: