Nyhetsarkiv
Illustrationer på flyg och fraktfartyg, med tre föremål inlippta.
Nya regler införs för import av kulturföremål från länder utanför EU. Sverige har tidigare bara haft regler för export. Foto: (CC BY)

EU inför nya införselregler för kulturföremål

Att importera kulturföremål till Sverige som illegalt förts ut från land utanför EU är förbjudet från den 28 december 2020. Detta efter att EU:s medlemsstater kommit överens om nya regler för införsel. Samtidigt införs även gemensamma rutiner för att underlätta för den som vill importera kulturföremål som legalt förts ut från länder utanför EU.

– Sverige har tidigare haft regler för utförsel av kulturföremål, däremot inte några importregler för kulturföremål eller förbud mot införsel av olagligt utförda föremål. Den nya EU-förordningen gäller som lag i Sverige och bindande för alla EU:s medlemsstater, säger Måns Pedersen som arbetar med frågor om införsel och utförsel på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning.

Förbudet gäller införsel av kulturföremål från länder utanför EU. Det innebär att det blir förbjudet att föra in kulturföremål som illegalt har förts bort från det land i vilket de skapats eller upptäckts, om det strider mot det landets lagar och andra författningar. Det gäller däremot inte föremål som skapats eller upptäckts inom EU.

Den som bryter mot det här förbudet riskerar att misstänkas för smuggling.

Utöver det generella införselförbudet från länder utanför EU innehåller EU-förordningen även bestämmelser om villkor och förfaranden för tillåten import av kulturföremål.

– Ett nytt licenssystem kommer att införas stegvis. Det kommer att finnas nya två dokument som möjliggör legal import av olika kategorier av kulturföremål. Detta kommer att förtydliga för de som vill importera föremål till Sverige, säger kollegan Maria Adolfsson.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för införsel av kulturföremål.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: