Nyhetsarkiv
Interiör från magasin med hyllor
Samlingsöversyner kan göras på olika sätt och av olika anledningar. Foto: ( CC BY)

Kom igång med riskanalys och katastrofplaner

Det finns en rad olika hot som riskerar att förstöra samlingar i museer, arkiv och bibliotek. Riskanalyser och katastrofplaner är viktiga dokument för att systematiskt arbeta för att minska och förhindra dessa skador. Nu finns det tre olika stöddokument att ladda ner för att arbeta med detta.

  För att kunna ta hand om en samling behöver man veta vad som hotar att förstöra den. Genom att identifiera och värdera de risker som finns kan man ta reda på vilka åtgärder som ger störst inverkan för att bevara samlingen. Verktyget för riskhantering är en Excel-fil där museet kan arbeta med att lägga in de risker man ser för samlingen, värdera riskerna och ta fram en plan för att hantera dem.

  Syftet med en katastrofplanen är att underlätta samarbetet mellan räddningstjänst, restvärdeledare och ägare för att bland annat rädda prioriterade föremål och delar av byggnader. Mallen för katastrofplaner är en Word-fil där museet själv kan lägga in relevant information om hur man ska agera om katastrof inträffar. Det gäller både vad man gör internt inom organisationen och vad man gör i samarbete med exempelvis räddningstjänsten. På webbsidan finns även en Word-fil för att ta fram prioriteringskort. Dessa kort underlättar för att enkelt evakuera prioriterade föremål av exempelvis räddningstjänst.

  Standarden om riskhantering och katastrofberedskap för arkiv, bibliotek eller museum och samlingar syftar till att uppmuntra beredskapsplanering, med allt som det innebär och den kan fungera som ett stöd och en god praxis inom området. Standarden innehåller till exempel termer och definitioner, information om dokumentation, en generell process över viktiga delar vid arbete med riskhantering, indikatorer och riskbedömning och roller och ansvar. Standarden är på engelska.

  Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifter till SIS webtjänst, där du har fri tillgång till alla standarder inom kulturarvsområdet:

  Till SIS inloggningsformulär

  Här finns alla aktuella standarder inom Bevarande av kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: