Nyhetsarkiv
Närbild av en sprucken putsvägg
Klimat och kulturarv är ett av de teman som det nu går att söka forskningsmedel för. Här en närbild av putsad vägg, Borgholms slottsruin, (beskuren bild). Foto: (CC BY)

Utlysning av forsknings- och utvecklingsmedel för 2022

Riksantikvarieämbetet utlyser nu tio miljoner kronor avsedda för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö. Utlysningen gäller ettåriga projekt som ska genomförs under 2022. Medel kommer att fördelas till projekt inom två olika teman: Kulturarvsområdets digitalisering och Kulturarv och klimat.

– Vi riktar kommande års forskning- och utvecklingsmedel dit vi bedömer att behoven är som störst. Coronapandemin har visat att kulturarvsområdet har ett stort behov av stöd till en digital omställning, så valet av det temat var logiskt. Det andra temat, Kulturarv och klimat handlar bland annat om en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer som upplever ökade påfrestningar från klimatet eller i vissa fall ett stort besökstryck, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

I år tar perioden slut för Riksantikvarieämbetets program för FoU–Forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö 2017-2021. I avvaktan på myndighetens nya inriktning för FoU kommer därför endast ettåriga projekt att beviljas för 2022. Projektmedel kommer att beviljas inom områdena Kulturarvsområdets digitalisering och Kulturarv och klimat. Läs mer om utlysningen här.

Inom området Kulturarvsområdets digitalisering finns till exempel behov av utveckling och test av nya metoder för att mäta och värdera digitala besök. Inom området Kulturarv och klimat finns till exempel behov av integration av cirkulär ekonomi och återbruk i kulturarvsarbetet samt tekniska lösningar för minskad klimatpåverkan vid förvaltning av kulturmiljöer.

De pågående projekt som redan beviljats medel från föregående program berörs inte av denna utlysning. Det gör inte heller projekt med finansiering från utlysningen för centrala museer.

Ansökningsperioden för 2022 års bidrag pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2021.

Läs mer om vem som kan ansöka, hur du ansöker och vilken typ av ansökningsprojekt som Riksantikvarieämbetet efterfrågar på www.raa.se/fou.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: