Nyhetsarkiv
Två personer iklädda mössa i färd med att undersöka en grav under en arkeologisk utgrävning.
Arbetsbild från arkeologisk utgrävning 1958-1960 i Häggum, Västergötland, inför anläggandet av Ranstadsverken. Grav 21. Foto: (PDM)

Arkeologiska rapporter blir lättare att hitta

Digitaliseringen av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Nu finns ytterligare 19 000 digitala rapporter tillgängliggjorda både i Vitalis, katalogen för Vitterhetsakademiens bibliotek, och i Arkivsök. De flesta av rapporterna handlar om arkeologi.

Arkeologiska rapporter hör till vårt mest efterfrågade material så vi är jätteglada att vi har lyckats åstadkomma det här, säger bibliotekarie Ylva Schmidt, vid Vitterhetsakademiens bibliotek.

Förutom arkeologiska rapporter finns det bland de 19 000 rapporterna även många som handlar om bebyggelseantikvariska undersökningar.

Vitterhetsakademiens bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek inom ämnen som arkeologi, byggnadshistoria, kulturmiljövård och museologi. Sedan lång tid tillbaka har biblioteket  samlat på rapporter som tas fram i samband med arkeologiska och bebyggelseantikvariska undersökningar.

Nuförtiden är rapporterna nästan alltid digitala. De digitala rapporterna har tidigare förts in i Arkivsök, men finns nu alltså även i tillgängliga i bibliotekets huvudkatalog Vitalis, vilket ökar tillgängligheten ytterligare.

Hitta det du söker i Vitalis och Arkivsök?

Vitalis är Vitterhetsakademiens biblioteks digitala huvudkatalog. Här kan du söka bland bibliotekets stora bestånd av tryckta och digitala samlingar. Till Vitalis

Arkivsök är Riksantikvarieämbetets e-arkiv där myndigheten lagrar och tillgängliggör olika typer av material såsom fotografier, ritningar och publikationer inom flera ämnesområden, huvudsakligen arkeologi och byggnadsvård. Till Arkivsök

Läs mer om Vitterhetsakademiens bibliotek

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: