Nyheter
Modellbygge av stad med både ruin, Globen och grafiti.
Utställningen Visdom och graffiti på Medelhavsmuseet. Foto: (CC BY)

Ny rapport “Räkna med kulturarvet” i höst – tipsa oss om exempel

År 2017 gav Riksantikvarieämbetet ut skriften Räkna med kulturarvet för att bidra till att sprida kunskap om och väcka intresse för kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen. I år är det dags för en ny version – denna gång med inriktning på kulturarv och klimat. Du får gärna vara med och bidra med aktuella exempel.

Kulturarvet har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Det omfattar många olika områden och kan därför skapa värden på många olika sätt. Inte minst kan kulturarvet ha en viktig roll i klimatarbetet genom att erfarenheter, kunskaper och metoder sprids och tas tillvara inför hotande klimatförändringar. Genom att begripliggöra och sprida exempel på hur kulturarvet kan vara en värdeskapare kan vi stärka dess förmåga att vara en drivkraft för en hållbar framtid.

Socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv

Riksantikvarieämbetets rapport Räkna med kulturarvet skildrar bland annat hur kulturarvet kan vara en tillgång i utvecklingen av platser och miljöer, kulturmiljöers betydelse för biologisk mångfald, för individers välbefinnande, delaktighet och lokal identitet, samt för forskning och innovation. I rapporten beskrivs kulturarvets bidrag till en framtid som är hållbar, både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende.

I november 2022 planerar Riksantikvarieämbetet att publicera en uppdaterad version av Räkna med kulturarvet, som i likhet med den förra bygger på aktuell statistik, siffror och befintliga kunskapsunderlag. Vår förhoppning är att även den nya rapporten uppfattas som angelägen och aktuell och att den kan fungera som ett stöd i argumentationen kring kulturarvets betydelse.

Fokus på kulturarv och klimat

Den kommande versionen har ett nytt fördjupande tema, kulturarv och klimat. I ett särskilt avsnitt gör vi nedslag i fakta om kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Här lyfter vi fram hur kulturarvet och kulturarvssektorn kan vara en tillgång i klimatarbetet.

Den tänkta målgruppen är bred, och innefattar både de som är nyfikna på området och möter det för första gången, men också de som är mer initierade och själva verksamma inom området, såsom regioner, länsstyrelser, kommuner, museer och exploatörer.

Var gärna med och bidra med case

Känner du till, eller arbetar du själv med, en insats som du vill ska synas i Räkna med kulturarvet? Hör av dig till oss!

Skriften ska innehålla ett flertal kortfattade case, tänkta att exemplifiera och konkretisera vad som beskrivs i löptexten. Det kan exempelvis handla om en åtgärd eller ett projekt som drivs inom det offentliga, akademin, näringslivet, eller civilsamhället. Ibland är det metoden som  är intressant att belysa, ibland resultatet, avsikten, eller lösningen.

Casen ska inspirera andra och utgöra lärande exempel på kulturarvet som värdeskapare. Exemplen kan avse kulturarvsrelaterat arbete som har betydelse för antingen social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet, eller hur kulturarv kan vara en del i att hantera eller belysa klimatförändringarna. De ska vara konkreta, nya och gärna lite oväntade.

Skicka ditt tips via e-post senast fredag den 6 maj till: raknamedkulturarvet@raa.se

Läs mer

Här kan du läsa mer om den tidigare rapporten som kom 2017: Räkna med kulturarvet: Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Den finns även att ladda hem eller som print on demand i Diva-portalen.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: