Nyhetsarkiv
Hand håller i en telefon med tjänsten Fornsök igång.
Vill du veta vilka fornlämningar som finns där du bor eller på platser du vill besöka. Då hittar du dem i Fornsök. Foto: (CC BY)

Ta med dig Fornsök på semestern

Stoppa ner telefonen och Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök i bakfickan eller picknickkorgen. Då kan du utforska kulturarvet var du än är. Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag.

I Fornsök kan du hitta lämningar på närmare 700 000 platser. Nytt för året är att du kan välja vad du vill se i kartan genom att tända och släcka olika lager. Du kan till exempel välja vilka antikvariska bedömningar du vill se eller vilka uppdragstyper du vill aktivera i kartan. Vi har också lagt till lager för ekonomisk zon och sjöterritoriet i havet.

Släck geometrin för vald lämning

Har du sökt fram en lämning eller ett uppdrag markeras de med en turkos färg i kartan. Nu kan du släcka den markeringen för att lättare kunna se detaljer i bakgrundskartan. Det gör du längst upp under Markerad lämning/uppdrag i den nya lagerväljaren.

Utökad och förbättrad lagerväljare

Lagerväljaren hittar du uppe till höger i kartan. Den återställs alltid till utgångsläget efter varje besök, så du inte riskerar att missa information om fornlämningar när du nästa gång går in i Fornsök.

Vill du bara se de lämningar som är fornlämningar klickar du ur de andra lagren – en funktionalitet som varit efterfrågad av många användare. På samma sätt kan du välja vilka uppdragstyper, länsstyrelseuppdrag och övriga uppdrag, som du vill se i kartan. I lagren för uppdrag är numera undersökningsområdet och grävda ytor sammanslagna.

Vad händer framöver?

Nästa steg är att få in sjökorten som bakgrundskartor i Fornsök. Det är efterfrågat, framför allt av länsstyrelser och de aktörer som arbetar med maritima lämningar.

Direkt till Fornsök
Så söker du i Fornsök

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: