Nyhetsarkiv
Fedir är en man i glasögon och mörkt hår inklippt bredvid framsidan på museibyggnaden.
Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia. Foto: (CC BY-SA)

Fedir Androshchuk öppnade Gestaltad livsmiljö 2022

Chefen för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, Fedir Androshchuk, talar på konferensen Gestaltad livsmiljö. I samtal med riksantikvarien Joakim Malmström ger han en lägesrapport om situationen i Ukraina idag och hur man arbetar med att skydda kulturarvet och kulturmiljöerna från kriget.

­­ –  Kriget har gjort att kulturarvet framträder som landets identitetskärna. Samtidigt börjar kulturvärdena betraktas som betydelsefulla för världen och föremål som berör ett allmänt, kollektivt ansvar, säger Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.

”När allting ställs på sin spets” är temat för konferensen Gestaltad livsmiljö 2022. Konferensen tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla vi står inför stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa och segregation.

Invigde konferensen

Samtalet mellan Fedir Androshchuk och Joakim Malmström är en del av konferensens inledande programpunkt där även Malin Myrin, antikvarie och konservator och Ulrika Mebus, antikvarie från ICOMOS Sverige medverkar.

Sena anmälningar välkomnas

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2022 arrangeras på plats och digitalt den 6 oktober. Arrangörer är Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Anmälan till livesändningen är öppen under hela konferensen. Den går även att se i efterhand.

Följ konferensen digitalt genom att skaffa en biljett på anmälningssidan. Länk till anmälan och program: Gestaltad livsmiljö (confetti.events)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: