Nyhetsarkiv
Väderkvarnar vid Lerkaka, Öland. Foto: ( CC BY)

Snart dags att söka bidrag från Riksantikvarieämbetet för 2023

Nu börjar ansökningsperioden för bidraget Kulturarvs-IT och ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Mellan den 14 november 2022 och den 8 januari 2023 går det att ansöka
på Riksantikvarieämbetets webb.

Ansökningsformulär kommer du att hitta på myndighetens webbsida för bidrag.

Bidrag till Kulturarvs-IT

Digitaliseringen av kulturarvet innebär att dåtid och nutid bevaras ytterligare ett sätt. Det minskar risken för att det glöms eller förloras och det säkerställer att även framtida generationer får tillgång till våra gemensamma minnen.

Bidrag till Kulturarvs-IT kan ett museum eller arkiv söka för ett bidrag till lönekostnaderna för en arbetsledare som leder att digitaliseringsarbete av museets samlingar. Arbetsgruppen ska bestå av minst fem personer som får lönebidrag av Arbetsförmedlingen. Effekten av bidraget är att samlingarna blir tillgängliga för alla och att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett arbete och ett socialt sammanhang i sin vardag. Totalt handlar det om 10 miljoner kronor

Här hittar du fördelningen av bidrag för kulturarvs-it för 2022.

Bidrag till Ideella organisationer

Bidrag till Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet är ett verksamhetsbidrag för ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Totalt handlar det om 4,75 miljoner kronor. Här kan du se hur bidragen fördelades 2022.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: