Nyhetsarkiv
Kulturen är en enande kraft, sa Parisa Liljestrand, vid Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2022. Foto: (CC BY)

Årets stora kulturarvskonferens ”Mötas i förändring” har startat

– Kulturen är en enande kraft i kriser. Kulturarvssektorn har  skyndsamt och starkt agerat i stödet för Ukrainas kulturarv, för det vill jag ge er ett stort och varmt tack, sa kulturminister Parisa Liljestrand i sitt öppningstal när Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2022 invigdes på anrika Nalen.

– Vår omvärld förändras i snabb takt. Vi som arbetar med kulturarvsfrågor, på museer, i statliga myndigheter, i kommuner och regioner, i privata företag och andra verksamheter behöver hänga med och anpassa vårt arbetssätt och våra verksamheter så att vi kan fortsätta vara så viktiga för människor som jag är övertygad om att vi är och bör vara, sa riksantikvarie Joakim Malmström.

Årets konferens har temat “Mötas i förändring” och handlar om hur vi med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. 

– Det handlar om digitaliseringstrenden. Den inbegriper allt mer och större delar av vår tillvaro. Invasionen av Ukraina har gjort att vi måste förhålla oss till beredskapsfrågor på ett mycket mer direkt och konkret sätt. Vi har ett stort förändringstryck där man behöver ta områden i användning för till exempel bostäder och energiutvinning och det skapar ett i många fall snabbare förändringstryck på våra bebyggda miljöer och kulturmiljöer över huvud taget, sa överantikvarie Susanne Thedéen.

Kulturministern invigde

– Jag är glad över att få vara vara här och inviga det här mötet. Jag har haft chansen att se programmet och flera av punkterna ligger mig varmt om hjärtat. Jag önskar att jag kunde vara med er hela dagen. Kulturarv är verkligen en av beståndsdelarna i människors identitet.  Kulturen är också en enande kraft i kriser. Nu när vi har parallella kriser i vårt samhälle är det viktigt att vi använder den kraften. Kulturarvsinstitutioner är viktigare idag än någonsin. Ni är en tydlig och fri röst i samhället och ni behövs i en tid av polarisering, splittring och alternativ fakta, sa kulturminister Parisa Liljestrand i sitt invigningstal.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets höstmöte på raa.se/hostmote

 

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: