Nyhetsarkiv
Interiör från Nalen med publik i förgrunden
Riksantikvarieämbetets höstmöte 2022 på Nalen i Stockholm. Emil Schön, Joakim Malmström Susanne Thedéen. Foto: (CC BY)

Höstmötet över för den här gången – nu gäller det att våga göra skillnad tillsammans

Nu är Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2022 avslutat och vi tackar runt 400 deltagare och talare för två fantastiska dagar med spännande samtal om klimat, samhällsförändring, samarbeten, samhällsbyggnadsprocessen och digitalisering av museisektorn.

Programmet kretsade kring utmaningarna i samhället och hur vi i kulturarvssektorn med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. Vi blickade framåt och reflekterade över hur kulturarv kan bidra till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer.

– Jag är otroligt nöjd med våra dagar tillsammans. Det blev mycket inspirerande diskussioner med hög energi och många goda exempel att inspireras av, säger riksantikvarie Joakim Malmström dagen efter mötets avslutning.

Konkreta exempel att lära av

Några sådana exempel gav John Holmberg, Chalmers, när han under första dagen talade om FN:s Agenda 2030 och de nya arbetssätt som samhället står inför, hur det kommer att påverka offentliga aktörers förmåga att arbeta över gränser och samordna olika målbilder. En hållbar omställning kräver att de offentliga aktörerna är med från början och många gånger är drivande i omställningsprocesserna.

Ett annat exempel gav Rebecca Bailey från forskningsprogrammet Towards a National Collection, som under den andra dagen talade om hur de tar de första stegen mot en nationell digitalisering av kulturarvet i Skottland och UK. Pedagogiskt visade Rebecca Bailey steg för steg hur arbetet med en nationell digital samling av kulturarvet löper framåt. Rebecca Bailey är tjänstledig från sitt arbete på Riksantikvarieämbetets motsvarighet i Skottland, Historic Environment Scotland under de fem år programmet pågår.

Vi måste våga ta ansvar

Riksantikvarie Joakim Malmström underströk i sitt avslutningstal vikten av att våga leda, att ha mod, våga kliva fram och ta ansvar.

– Vårt löfte från Riksantikvarieämbetet till kulturarvssektorn är att fortsätta våga vara modiga och pådrivande i de frågor som vi alla brinner för. Kring det löftet har vi fått mycket inspiration dessa dagar. Vår förhoppning är ni alla också vill vara det och att vi tillsammans, med de viktiga frågorna i centrum och med nyfikenhet och lyhördhet för allas våra kompetenser, kommer att göra skillnad, sa Joakim Malmström.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: