Nyhetsarkiv
Kulturreservatet Pershyttan, Örebro län. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar 269 miljoner till kulturmiljövård

Kulturmiljövårdsanslaget är statliga medel som via Länsstyrelserna får lämnas till kulturmiljövårdande insatser. Målet med bidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt för att nå flera av miljökvalitetsmålen och därmed för omställningen till ett hållbart samhälle.

– Jag är väldigt glad för att vi redan nu har kunnat dela ut 13,5 miljoner mer till Länsstyrelserna än förra året. Det är viktigt att Länsstyrelserna får pengarna så tidigt som möjligt på året för att kunna använda pengarna på bästa sätt i sitt län, säger överantikvarie Susanne Thedéen.

Riksantikvarieämbetet noterar fortsatt stora behov av medel till kulturmiljövården i länen. Länsstyrelserna har svårt att prioritera särskilt kostsamma objekt vilket riskerar att höga kulturmiljövärden går förlorade.

Ska bidra till vård och information

Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Riksantikvarieämbetet förfogar över anslaget och fördelar i år 254,2 miljoner till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser.

Världsarven får en del

Av anslaget reserveras 15,1 miljoner kronor till åtgärder som bland annat är utpekade i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev, till exempel kostnader för konservering av vissa arkeologiska material, ersättning för hembudspliktiga fornfynd och ersättning till världsarvet Laponia.

Sedan 2021 fördelas också fyra miljoner kronor för världsarvssamordning. 1,5 miljoner kronor reserveras också för åtgärder vid Visby ringmur.

Fördelning per län 2023

 Län Fördelning
 Stockholms län  18 932 548
 Västra Götalands län  24 861 816
 Västerbottens län  10 165 128
 Norrbottens län  10 472 147
 Blekinge län   8 630 190
 Dalarnas län  14 646 710
 Gotlands län   9 687 496
 Gävleborgs län  12 243 808
 Hallands län  11 539 548
 Jämtlands län  10 208 284
 Jönköpings län  10 600 782
 Kalmar län  13 360 942
 Kronobergs län  8 785 960
 Skåne län  16 628 404
 Södermanlands län  10 651 342
 Uppsala län  12 202 394
 Värmlands län  10 590 658
 Västmanlands län  8 678 636
 Örebro län  9 694 100
 Östergötlands län  12 160 652
 Västernorrlands län  9 471 130
 Summa  254 212 675

 

Fördelning av Kulturmiljövårdsbidraget 2023 som pdf

 

När du vill veta mer

Läs mer om Kulturmiljövårdsanslaget och kriterierna för vad anslaget kan gå till.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: