Nyhetsarkiv
En äldre stenbro går över en å med träd och grönska runt omkring.
Riksantikvarien menar att kulturmiljöer är viktiga att bevara och utveckla för att nå miljömålen. Foto: (CC BY)

Ny rapport ger förslag på hur takten ska öka i arbetet med Sveriges miljömål 

I början av mars lämnade Miljömålsrådet sin årsrapport till regeringen om hur nationella myndigheter vill öka takten i arbetet med Sveriges miljömål. Rapporten följs nu upp en debattartikel där Riksantikvarieämbetet är en de myndigheter som föreslår ett nytt ramverk för att nå miljömålen.

Miljömålsrådet har i sin rapport fastställt fem områden där rådet ska samverka för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål och Agenda 2030. Programområdena handlar om cirkulära materialflöden, hälsa, biologisk mångfald och samhällsplanering med ett ramverk för nationell planering som ska öka statlig samordning och avvägning inom samhällsplanering.

Utveckla kulturmiljöer för att nå miljömålen

Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt för möjligheterna att nå miljömålen.

Riksantikvarieämbetet medverkar i Miljömålsrådets arbete inom programområdena hälsa som drivkraft för hållbar utveckling, kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem samt ramverk för nationell planering, som har fokus på möjlighetsplanering för energiomställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Miljömålsrådet inrättades 2014 av regeringen för att öka takten i miljömålsarbetet för att nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Rådet har uppdrag till 2026.

Riksantikvarie Joakim Malmström är en av cheferna för de 19 myndigheterna i Miljömålsrådet som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen.

När du vill veta mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: