Nyhetsarkiv
Framsidan av två publikationer.
Publikationer från Vitterhetsakademiens bibliotek som förvaltas av Riksantikvarieämbetet, finns nu tillgängliga för forskningen. Foto: (CC BY)

Betydande publikationer för forskningen finns nu tillgängliga digitalt

Riksantikvarieämbetets rapportserie ”Medeltidsstaden” samt tidskriften ”Kulturminnesvård”,  senare omdöpt till ”Kulturmiljövård”, finns nu tillgängliga digitalt för forskare och andra intresserade i publikationsdatabasen DiVA.

Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet. Det handlar i grunden om demokrati och delaktighet. Kulturarvet tillhör oss alla och alla ska därför också ha samma möjligheter att ta del av och bidra till detta kulturarv.  

Vitterhetsakademiens bibliotek hos Riksantikvarieämbetet,  genomförde under 2021 en pilotdigitisering där denna rapportserie och tidskrift valdes ut för att publiceras digitalt. Arbetet med registreringen och publicering av filerna pågick under 2022 och in i 2023.

Resurs för forskning och samhällsutveckling

Medeltidsstaden baserades på ett vetenskapligt projekt som genomfördes under 1970–1980-talen och innebar inventering och analys av arkeologiskt material från landets äldsta städer. Rapporterna publicerades löpande fram till 1990-talet. Tidskriften  Kulturminnesvård, numera Kulturmiljövård, startade 1976 och informerade fortlöpande om aktuella frågor inom kulturmiljövården, aktuella rättsfall, forskning, utbildning och nyutkommen litteratur fram till 2004. 

– Att samla och tillgängliggöra källmaterial om medeltida stadsbebyggelse kommer att underlätta för histiorieintresserade, men framförallt för forskare och beslutsfattare inom samhällsbyggnad och kulturmiljö, säger Marika Andersson Jensen, publikationshandläggare på Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek.

Tillgängliga i DiVA

Nu finns hela rapportserien och tidskriften tillgängliga i DiVA – samt i bibliotekskatalogen Vitalis där du också kan söka bland Vitterhetsakademiens biblioteks samlingar som förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Samlingarna i Vitalis innehåller främst litteratur inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik.

Totalt handlar det om runt 1 600 artiklar i rapportserien Medeltidsstaden och 70 nummer av tidskriften Kulturminnesvård/Kulturmiljövård som digitiserats.

Tidskriften är dessutom artikelindexerad för att innehållet i tidskriften ska bli sökbart på artikelnivå och skapa ytterligare sökbarhet.

Kommande seminarium

Har du vägarna förbi Stockholm den 25 oktober 2023 är du även välkommen att delta vid ett seminarium för att bland annat belysa den roll som Kulturminnesvård/Kulturmiljövård och Medeltidsstaden spelade i sin samtid, i vilken kontext detta skedde och vilka teman publikationerna innehöll.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: