Från vänster: Hans Andersson, Henrik Klackenberg, Joakim Källberg, Carolina Andersson, Christina von Arbin och Birgitta Johansen. Foto: (CC BY)

Medeltidsstaden och Kulturminnesvård/Kulturmiljövård – ett seminarium om två äldre alltid aktuella publikationer

Välkomna till ett seminarium som uppmärksammar tidskriften Kulturminnesvård/Kulturmiljövård (KMV) och rapportserien Medeltidsstaden, båda digitiserade av Vitterhetsakademiens bibliotek under år 2022.

Medeltidsstaden baserades på ett vetenskapligt projekt som genomfördes under 1970–1980-talen och innebar inventering och analys av arkeologiskt material från landets äldsta städer. Tidskriften KMV startade 1976 som ett led i kulturmiljövårdens omorganisation och informerade fortlöpande om aktuella frågor inom sektorn, aktuella rättsfall, forskning, utbildning och nyutkommen litteratur fram till 2004.

Seminariets huvudsyfte är att belysa den roll som KMV och Medeltidsstaden spelade i sin samtid, i vilken kontext detta skedde och vilka teman publikationerna innehöll. Varför startades de? Vilken genomslagskraft och användbarhet fick de? Vilken betydelse har projektet Medeltidsstadens för utvecklingen inom stadsarkeologin idag?

När: Onsdag den 25 oktober, kl. 13.00–17.00
Var: Storgatan 41, Stora sessionssalen, Stockholm
Anmälan: Föranmälan gäller, se anmälan längre ned på sidan.

Program

Vi vill även passa på att belysa vilka kunskaps- och informationskanaler sektorn har idag och vilka behov som finns. Hur ser debatten ut och i vilket forum sker den?

Bland talarna har vi bjudit in Hans Andersson, professor i medeltidsarkeologi, Henrik Klackenberg, medeltidsarkeolog och fd statsheraldiker, Joakim Kjellberg, antikvarie, Carolina Andersson, arkeolog, Christina von Arbin, fd överantikvarie och Birgitta Johansen, museichef.

Här kan du ta del av hela programmet

Seminariet filmas och tillgängliggörs i efterhand för dig som inte kan delta på plats.  Om du inte kan delta men ändå vill få länken till det filmade materialet, skicka e-post till eva.tranaeus@raa.se.

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast den 16 oktober.

Varmt välkomna !

Har du frågor om anmälan, seminariet och dess innehåll tills dess är du välkommen att kontakta oss. Se kontakt på sidan.

Evenemangsinformation

Plats: Storgatan 41, Stora sessionssalen, Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium