Nyhetsarkiv
Fyra personer framför en tegelvägg.
Teamet som ska utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader är från vänster i bild: Maja Hallén, Jenny Nordström, Åsa Hallén och Johannes Samuelsson. Foto: (CC BY)

Nu sätter teamet igång att utveckla Robertsfors bruksmiljöer

Arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordmark är teamet som ska aktivera och utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader. Projektet ”För allmänt bruk” är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023 som sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

Teamet som nu har valts ut är ett av de 35 team som ansökte om att medverka i projektet ”För allmänt bruk” som handlar om hur den kulturhistoriskt värdefulla bruksbyggnaden kan utvecklas långsiktigt. I fokus för projektet finns en ekonomibyggnad av slaggtegel som uppfördes på 1860-talet då bruket ännu var igång och som bland annat användes som stall.

Teamets arbete, som pågår fram till december 2023, är nu att visa hur byggnaden och platsen kan bli en resurs i samhällsutvecklingen. Målet med projektet är att bidra med kunskap och strategier som kan komma till användning i flera kommuner och regioner.

Två äldre hus i mörkt tegel med vit puts mellan stenarna. Gräs i förgrunden.
Fokus för projektet är en ekonomibyggnad av slaggtegel som uppfördes på 1860-talet i Robertsfors bruk. Foto: (CC BY)

– Robertsfors ort är en plats med unika kulturmiljöområden och samtidigt är det en plats för flera kommande statliga satsningar, bland annat Norrbotniabanan som kommer att gå i närområdet för projektplatsen.  Samhällsomvandlingen innebär många möjligheter, men även utmaningar. Vi hoppas på att få en insikt i hur platsen kan användas utan att dess historiska kvalitéer går förlorade. Vi tror även att projektet kan medföra positiva erfarenheter och utveckling, säger Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun.

Om teamet

Teamet består av personer med kontakter lokalt och bland teammedlemmarna finns erfarenhet av att arbeta med utveckling av äldre industrimiljöer. Maja Hallén arbetar som arkitekt och undervisar på Arkitekthögskolan i Umeå, Johannes Samuelsson är konstnär och dokumentärfotograf och har bland annat gett ut boken ”Robertsforsgruppen”. De har sällskap av antikvarien Åsa Hallén som har följt och delvis deltagit i utvecklingen av Fengersfors bruk i Dalsland, samt av Jenny Nordmark som är arkitekt, scenograf och konstnär.

– Det här projektet syftar till att befolka en byggnad med en spännande historia och en intressant rumslig placering och vi är väldigt glada och stolta över detta uppdrag. Vi ser fram emot att lära känna platsen och människorna i Robertsfors, tiden fram till december kommer att gå väldigt fort, säger Maja Hallén, en av teamets medlemmar.

En man med kamera på en vind.
Johannes Samuelsson, konstnär och dokumentärfotograf, är en i teamet som ska utveckla bruksmiljön i Robertsfors. Foto: (CC BY)

Att synliggöra kulturvärden tidigt i processen

Mycket är vunnet på att synliggöra bebyggelse med kulturvärden redan i planeringsstadiet eftersom kulturhistoriska miljöer bidrar konkret inom många områden i samhället så som besöksnäring, folkhälsa, utbildning och som också bidrar till attraktionskraften för etablering av både företag och privatpersoner i kommuner och regioner.

Även i klimat- och miljöarbetet är kulturarvet en tillgång att räkna med där det i mötet mellan kulturhistoria och hållbarhet finns en stor och många gånger outnyttjad potential.

– Här i Robertsfors finns det fantastiska möjligheter för projektet att inhämta värdefull kunskap och utveckla metoder som kan återanvändas av andra kommuner och regioner i deras samhällsutveckling. Jag ser med stor förväntan fram emot hur det här professionella teamet tar sig an uppgiften, säger Hanna Gelotte Fernandez, projektledare för satsningen på Riksantikvarieämbetet.

Bakgrund till projektet ”För allmänt bruk”

Bruksmiljön i Robertsfors planeras att bli en viktig samlingsplats när bygden nu står inför en större exploatering. Foto: (CC BY)

I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan, räknar hela regionen med ett stort antal nya invånare. I och med denna utveckling behövs nya offentliga rum av hög kvalitet och platser där människor kan mötas. I projektet ”För allmänt bruk”, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

Teamets uppdrag är att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att den kan förändras över tid och vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet.

I uppdraget ingår även att aktivera byggnaden och därmed påbörja eller demonstrera den tänkta utvecklingen. Utlysningen vände sig till gestaltare – det vill säga designers, arkitekter, konstnärer och formgivare. Minst en person i varje team skulle ha antikvarisk kompetens.

Teamet kommer att erhålla ett arvode om 350 000 kronor exklusive moms, och därtill handha en separat projektbudget.

Läs mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: