Nyhetsarkiv
Fyra ungdomar ser ut att arbeta bakom en ångpanna i trä.
Ungdomssektionen i Mjörns ångbåtsförening på sin ångslup S/S Sanna. Ett tiotal ungdomar deltar i renoveringen av båten. Foto: (CC BY)

Ångbåtsföreningens hemlighet – så lyckades de locka ungdomar till kulturarvet

Att nå framgång hos den unga generationen är inte alltid så lätt för den som arbetar med att förvalta kulturarv och historia. Men i Alingsås finns en förening som går starkt mot strömmen. ”Vi låter dem vara med och lära sig”, säger Fredrik Wiberg i Mjörns ångbåtsförening.

Riksantikvarieämbetets årliga bidrag för kulturarvsarbete har nyligen fördelats – 103 ideella föreningar och arbetslivsmuseer får dela på 17 miljoner kronor för verksamhet under 2023.

I Alingsås ligger stranden till den 16 kilometer långa sjön Mjörn som sträcker sig i riktning mot Göteborg ett par mil bort. Här finns Mjörns ångbåtsförening som kör turer på sjön och Säveån med flera ångbåtar. Föreningen mottog Riksantikvarieämbetets bidrag för kulturarvsarbete under både 2021 och 2022, och nu visar sig resultatet av arbetet.

Fick medel för ny ångmaskinsverkstad

Till vänster en röd byggnad med en skylt,
I maj 2023 besökte Riksantikvarieämbetet Mjörns ångbåtsförening i Alingsås, vid invigningen av deras nya ångmaskinverkstad. Till höger fartyget S/S Herbert. Foto: (CC BY)

I maj 2023 kunde föreningen inviga sin nya ångmaskinsverkstad, där föreningen nu kan renovera och underhålla sina samlingar av veteranbåtar, tändkulemotorer och ångmaskiner.

Något som varit viktigt för föreningen är att föra vidare de här kunskaperna till yngre generationer, vilket den nya lokalen skapar bättre förutsättningar för.

Sedan 2016 bedriver föreningen verksamhet med ungdomar som vill lära sig mer om ångmaskiner och hur man hanterar en ångbåt på sjön. Föreningen har köpt in en egen båt till ungdomssektionen, den drygt sex meter långa ångslupen S/S Sanna från slutet av 1800-talet, som ungdomarna har fått renovera och byggt en ny ångpanna till.

Bestämde sig för att få in ungdomar

Fem personer står i en vit båt som står uppställd på en släpvagn.
Ungdomarna träffas varje måndag och arbetar med att få S/S Sanna i bruk. Foto: (CC BY)

Initiativtagare till ungdomsverksamheten har varit Fredrik Wiberg, som berättar om varför fler ungdomar sökt sig till föreningen.

– Vi hade pratat om att skaffa en mindre båt till föreningen och om hur vi skulle kunna få kunskapen att gå ner i åldrarna, så att den kan finnas kvar om 60 år. När vi hittat ett lämpligt skrov satt vi på vägen hem och bollade idéer. Jag ställde då frågan till några vänner om de var intresserade, mest för att se om vi kunde få några ungdomar att vilja vara med och renovera en ångbåt.

Och det fick föreningen. Ett tiotal ungdomar träffas nu varje måndagskväll i ångmaskinsverkstaden där man hjälps åt att renovera ångslupen Sanna.

– Vi som är aktiva i föreningen tycker det är roligt att lära ut ångteknik. Jag gillar att jobba med ungdomar och hjälpa dem växa i sina kunskaper, säger Fredrik Wiberg.

En hemlighet för att locka unga har varit att avsätta tid och uppmärksamhet åt dem.

– Jag tror nyckeln har varit att visa att vi VILL jobba med ungdomar, låta dem göra fel, lära sig och framför allt ge dem tiden att göra det själva. Även om jag själv hade tänkt att göra något snabbt så får man räkna med att en skruv kan ta tre veckor att dra åt, eftersom vi är där som handledare.

En man i rutig skjorta står intill en ångpanna där det brinner i en lucka.
Fredrik Wiberg har jobbat för att få fler ungdomar att engagera sig i ångbåtsföreningen. Här står han i maskinrummet på ångbåten S/S Herbert. Foto: (CC BY)

Ungdomarna har här fått stå i centrum. När ångslupen Sanna är färdig ska deltagarna själva kunna köra den, vilket kanske också triggat dem lite extra.

– Vi vuxna har inte varit med för att renovera båten utan för att lära ut hur man gör och hålla ett öga på säkerheten. För att få in fler deltagare så har vi haft öppna hus. Även om vissa slutar i föreningen så kan vi få in flera, och får man bara en på tio tror jag att man gjort något rätt, säger Fredrik Wiberg.

Föreningen ett föredöme

En närbild av skylten för S/S Herbert, och till höger en bild där ångbåten kommer körande på en å.
Det k-märkta fartyget S/S Herbert är en av kronjuvelerna i ångbåtsföreningens samling. Fartyget byggdes 1905 och användes under skogsindustriepoken för att transportera timmer. Idag kör den turer på sjön Mjörn. Foto: (CC BY)

Tove Holm, handläggare på Riksantikvarieämbetet, framhåller att föreningen föredömligt visat hur man kan locka unga till ett kulturarvsprojekt, som annars inte sällan har hög medelålder på deltagarna.

– Mjörns ångbåtsförening visar att det lönar sig att vara öppen för nya engagerade och att man behöver sänka sina trösklar. Den här föreningen har varit väldigt bra på att hitta en lagom nivå för nya medlemmar och deltagare, till exempel genom studiecirklar. Alla behöver inte bli medlemmar och aktiva i föreningen, men det kan locka några att bli det.

Fler föreningar borde försöka tänka i de riktningarna, menar hon.

– Om man ska vara lite hård så tycker jag att en del föreningar har en tendens att klaga på att det är svårt att få folk att engagera sig och att det pratas mycket om att ”ungdomar inte bryr sig om kulturarvet”. Så behöver det inte vara. Där har Mjörns ångbåtsförening tänkt till och hittat en bra väg in för nya deltagare. Om man vill ha återväxt i föreningen måste det kännas kul för nya medlemmar att engagera sig. Det ger kanske inte nya styrelseledamöter på kort sikt, men det säkrar återväxten i det långa loppet, säger Tove Holm.

Så söker du bidrag för kulturarvsarbete

Under 2021 mottog Mjörns ångbåtsförening 350 000 kronor av Riksantikvarieämbetets bidrag för kulturarvsarbete för att kunna bygga upp ångmaskinverkstaden, där ungdomsverksamheten var en viktig del. 2022 fick föreningen 250 000 kronor för att ta fram utställningen ”Från vedträ till ångkraft”.

Bidraget delas ut i maj varje år. Nästa anmälningsperiod öppnar i höst och har sista anmälningsdag i januari 2024.

Mer information om bidraget hittar du här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: