Nyhetsarkiv
En man i blå skjorta och en kvinna i röd tröja.
Fredrik Nordbladh och Pia Thiel samordnar det Digitala museilyftet. Foto: (CC BY)

Kompetensutveckling för museer – nu startar Digitala museilyftet

Med hela projektteamet på plats för Riksantikvarieämbetets och Sveriges centralmuseers kompetensutvecklingsprojekt Digitala museilyftet, sätts projektet nu i rullning. I projektgruppen verkar Fredrik Nordbladh som projektledare och Pia Thiel som kommunikatör och administratör.

Under de kommande tre åren kommer projektet Digitala museilyftet drivas i samarbete med centralmuseerna i Stockholm med syftet att höja den digitala kompetensen hos museipersonalen.

Nära relation till museernas digitala omställning

Projektet är en del av Riksantikvarieämbetets program för museernas digitala omställning och kommer att ha nära kopplingar till arbetet med en nationell strategi för digitalt kulturarv och utvecklingen av den digitala infrastrukturen K-samsök.

Till projektet har Fredrik Nordbladh anställts som projektledare och Pia Thiel som kommunikatör och administratör.

Fredrik kommer närmast från Region Stockholm där han arbetat som projektledare för flera olika EU-projekt och dessförinnan som projektledare och mediepedagog på UR.

Pia Thiel har arbetat som marknadskoordinator och kommunikatör på belysningsföretaget Aura Light och innan dess som museiguide.

Utbildning på tre nivåer och tre testbäddar

Digitala museilyftet delfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett resultat av en regional utlysning med syfte att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Projektet kommer nå ut till cirka 1 500 medarbetare på centralmuseerna i Stockholm. I takt med att utbildningspaketen finns på plats kommer de också att spridas nationellt inom ramen för Riksantikvarieämbetets program för museernas digitala omställning.

Under våren 2024 lanseras första utbildningspaketet som riktas till museernas chefer och ledare med fokus på förändrings- och innovationsledning kopplat till museernas digitala omställning. Därefter lanseras en basutbildning för alla museianställda för att skapa förståelse för vad digitaliseringen innebär och dess möjligheter.

Särskild spetsutbildning

Slutligen lanseras en spetsutbildning som ger fördjupad kunskap inom områdets länkade öppna data, framför allt riktad till personal som redan arbetar nära museisamlingarna med digitaliseringsfrågor.

Parallellt med utbildningspaketen ägnar sig tre museiorganisationer – Världskulturmuseerna, Statens försvarshistoriska museer och ArkDes – åt testbäddsverksamhet för att utforska hur digitalt museiarbete kan genomföras med utgångspunkt i länkad öppen data som metod.

Spetsutbildningen kommer att baseras på de resultat som kommer ut av testbäddsarbetet.

Mer information

Vill du veta mer om Digitala museilyftet kan du kontakta oss via e-post till Fredrik Nordbladh, fredrik.nordbladh@raa.se eller Pia Thiel, pia.thiel@raa.se.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: