Nyhetsarkiv
Två händer plockar ut en bok ur en bokhylla med mycket gamla böcker med läderryggar.
Att kulturarv tagits upp på MSB:s lista över viktiga samhällsfunktioner är ett viktigt steg för bland annat museer, arkiv och bibliotek, och deras samlingar. Foto: (CC BY)

Kulturarv med på listan över viktiga samhällsfunktioner

I MSB:s nyligen reviderade lista över viktiga samhällsfunktioner är nu kulturarv upptaget. ”Ett viktigt steg framåt”, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Listan från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samlar de samhällsfunktioner som anses nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet – i vardag såväl som under kris och krig.

Listan över de viktiga samhällsfunktionerna är en utgångspunkt för samtliga aktörer i beredskapssystemet gällande exempelvis beredskapsplanering, samverkan och samordning med och mellan aktörer, rapportering av lägesbilder och prioritering av resurser vid händelser.

Hittills har kulturarvet och dess beredskap inte funnits med som en viktig samhällsfunktion, men i samband med uppdateringen i augusti 2023 finns nu även kulturarv upptaget.

Kulturarvet tar plats under kategorin ”Demokrati och beredskap” i listan. I samma grupp finns samhällsfunktioner som bland annat rättsvårdande verksamhet, psykologiskt försvar, nyheter och samhällsinformation samt säkerställande av rikets ledning och offentlig förvaltning.

Stärker kulturarvets roll i skarp planering

– Vi ser detta som ett viktigt steg framåt som kan få positiva konsekvenser för att stärka kulturarvets roll i skarp planering i hela beredskapssystemet, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Riksantikvarieämbetet är en av flera myndigheter som det senaste året samverkat med MSB i arbetet med den uppdaterade listan.

En stärkt beredskapsplanering för kulturarvet är en av Riksantikvarieämbetets prioriteringar. Nyligen redovisade myndigheten också regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

När du vill veta mer

Så här skriver MSB om kulturarv i sin Lista över viktiga samhällsfunktioner:

Den viktiga samhällsfunktionen avser förmågan att samla in, skydda och bevara det materiella, immateriella och digitala kulturarvet och dokumentation av kulturarvet samt upprätthålla verksamheter vid museer, bibliotek och arkiv. Exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller och säkerställer funktionen är delar av verksamheterna vid museer, bibliotek och arkiv samt skydd respektive undanförsel av kulturmiljöer och kulturföremål så som historiska samlingar, fornminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: