Nyhetsarkiv
En dataskärm i museimiljö
För att kunna möta museernas behov av digital omställning och tillgängliggörande av sina samlingar har Riksantikvarieämbetet gjort ett antal rekryteringar och inrättat ett program "Digital omställning på museiområdet" för att stärka och samordna stödet till museerna. Foto: (CC BY)

Nu tar vi tempen på museernas digitala förmedling igen

Hur långt har den digitala omställningen på museerna kommit? Hur ser behoven ut idag? Detta undersöks just nu genom en enkät som vänder sig till dig som jobbar med utställningar, visningar eller liknande pedagogisk verksamhet. Välkommen att bidra med ditt svar!

För fem år sedan gjorde Riksantikvarieämbetet en undersökning för att få en nulägesanalys av hur svenska museer förmedlar sina samlingar, utställningar och annat innehåll via digitala metoder och kanaler och vilka behov som då fanns inom området.

Både yrkesverksamma och ideella

Undersökningen baserades på en brett utskickad webbenkät och ett antal uppföljande intervjuer som sedan analyserades och sammanställdes i en rapport 2018. Bland respondenterna fanns både museer med anställd personal och ideellt drivna museer.

Nu följer vi upp undersökningen med en ny enkät som vänder sig till samma målgrupp. Du som arbetar med utställningar, visningar  eller tillgängliggörande av samlingar och innehåll är varmt välkommen att bidra.

Har du haft problem att svara? Prova gärna igen!

Eftersom några museer meddelat tekniska problem så är sista svarsdatum framflyttat till fredag den 15 december

Svara på enkäten här

Vi hoppas att du tar dig tid att svara på enkäten och du får gärna dela den gärna vidare i dina egna nätverk. Alla svar är värdefulla för oss och det fortsatta arbetet. Resultaten analyseras och presenteras i en rapport 2024. 

När du vill veta mer

Läs mer om bakgrunden och resultatet av den förra undersökningen från 2018

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: