Nyhetsarkiv
En svartvit bild på ett litet rum med väggarna täckta av böcker. En kvinna sitter vid ett skrivbord med ryggen mot kameran.
Att digitalisera det svenska kulturarvet och skapa en sammanhängande digital infrastruktur för kulturarvsdata är en viktig del i att göra kulturarv mer användbart. Dessutom bidrar digitaliseringen till att skydda kulturarvet mot hot och kriser. Foto: ( PDM)

Snart dags att söka bidrag från Riksantikvarieämbetet för 2024

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Den 27 november öppnar ansökningsperioden för bidraget till Kulturarvs-IT och bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

Här kan du läsa mer om två av bidragen som går att söka från Riksantikvarieämbetet för nästa år. Ansökningsperioden är öppen mellan den 27 november 2023 och den 7 januari 2024. Ansökningsformulär för respektive bidrag kommer du att hitta under Bidrag, anslag och fonder på vår webbplats.

Bidrag till Kulturarvs-IT

Digitaliseringen av kulturarvet innebär att dåtid och nutid bevaras  ytterligare ett sätt. Det minskar risken för att det glöms eller förloras och det säkerställer att även framtida generationer får tillgång till våra gemensamma minnen.

Bidrag till Kulturarvs-IT kan museum eller arkiv söka för ett bidrag till lönekostnaderna för en arbetsledare som leder att digitaliseringsarbete av museets samlingar. Arbetsgruppen ska bestå av minst fem personer som får lönebidrag av Arbetsförmedlingen. Effekten av bidraget är att samlingarna blir tillgängliga för alla och att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett arbete och ett socialt sammanhang i sin vardag. Totalt handlar det om drygt 10 miljoner kronor som fördelas.

Bidrag till Ideella organisationer

Bidrag till Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet är ett verksamhetsbidrag för ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Bidraget är ett så kallat organisationsbidrag. Det innebär att det får användas till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda. Totalt handlar det om 4,75 miljoner kronor som fördelas.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: