Nyhetsarkiv
Broderad fotölj, kakelugn och bokhylla från en äldre lägenhet
Rettigstipendierna delas ut tack vare en donation av paret Herbert Rettig (1888–1962) och Ing-Marie Rettig (1915–1995). Bild från museilägenhet i Rettigska huset på Villagatan i Stockholm där paret bodde. Foto: ( CC BY)

2023 års Rettigstipendiater är utsedda

Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat vilka fyra forskare som blir årets Rettigstipendiater. Stipendierna på 100 000 kr går 2023 till en numismatiker och konstvetare, en arkeolog, en historiker och en idéhistoriker. Det alla fyra forskarna har gemensamt, förutom goda forskargärningar, är att de föreslagit innovativa projekt som nyttjar de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

I år kom det in 20 ansökningar till Rettigstipendiet. De föreslagna projekten har bedömts utifrån deras behov av att ta del av handlingar ur arkivets och bibliotekets samlingar vid Riksantikvarieämbetet. Därutöver vägs innovationsgraden på forskningsprojektet även in och hur stor nytta stipendiet bedöms ge den sökandes forskarkarriär.

2023 års stipendiater

Årets fyra stipendiater som alla får 100 000 kronor var är:

  • Ylva Haidenthaller, numismatiker och konstvetare vid Lunds universitet, för projektet ”Numismatisk samlingspraktik i 1700-talets Sverige”.
  • Per Nilsson, arkeolog och forskare vid Östergötlands museum, för projektet ”Att avbilda och förklara – arkeologiska illustrationer bortom det antikvariska”.
  • Lovisa Olsson, historiker vid Södertörns högskola, för projektet ”Antikvitetskollegiet 1666–1692, organisation, nätverk och aktörer i en ny administrativ era”.
  • Hampus Östh Gustafsson, idéhistoriker vid Lunds universitet och Uppsala universitet, för projektet ”Humanistiska fonden: det tidiga 1900-talets humanistiska forskningsfinansiering och epistemiska effekter”.
Stipendiaterna från vänster: Ylva Haidenthaller, Per Nilsson, Lovisa Olsson och Hampus Östh Gustafsson. Foto: (CC BY)

Mer om Rettigstipendiet

Varje år delas stipendier ut ur stiftelserna Herbert Rettigs och Ing-Marie Rettigs stipendiefonder för att stödja enskilda forskare på doktorand- och postdoktornivå inom humaniora och samhällsvetenskap. Stipendiet består av en engångssumma om 100 000 kronor och riktar sig till projekt som har nytta av de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek. Målet med utlysningen är att underlätta bruk av samlingarna vid arkivet och biblioteket.

Stipendiet öppnar igen för ansökan våren 2024.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: