Arkivhandlingar, böcker och dokument av olika slag och form ligger utspridda på ett bord.
Raritetsrummet vid Vitterhetsakademiens bibliotek. Foto: (CC BY)

Rettigstipendiet

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser två stipendier för att stödja forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Målet med utlysningen är att underlätta bruk av samlingarna vid arkivet och biblioteket.

Rettigstipendierna riktar sig till projekt som använder sig av de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

Stipendiet består av en engångssumma om 100 000 kronor och kan sökas av juniora forskare, på doktorand- och postdoktornivå, inom arkeologi, historia, konsthistoria, arkitektur, byggnads- och kulturmiljövård, idéhistoria, bokhistoria, kulturarvsstudier, numismatik och besläktade ämnen.

Så söker du stipendiet

Läs mer om utlysningen och hur ansökan till Rettigstipendiet går till:

Ansökningar tas emot mellan 15 april och 1 juni 2024.

Välkommen på informationsträff

I samband med utlysningen av Rettigstipendiet hålls det två digitala informationsträffar. Du får då en introduktion till samlingarnas innehåll i Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek, och du har också möjlighet att ställa frågor.

  • Måndagen den 29 april 2024 kl. 14:00–15:00
  • Onsdagen den 15 maj 2024 kl. 14:00–15:00

Se anmälan till informationsträffarna längre ned på sidan.In English:

The Rettig Fellowship

The Royal Swedish Academy of History, Letters and Antiquities is pleased to offer Short-Term Research Fellowships to support scholars in arts, humanities, and social sciences. The fellowship is intended to support projects that will benefit from research conducted primarily on-site at the archive and library of the Swedish National Heritage Board, drawing from the institutions’ collections.

The stipend consists of a one-time amount of SEK 100,000 and can be awarded to junior scholars (PhD candidates and postdoctoral researchers) pursuing research relating to archaeology, history, arts, architecture, cultural environment care, building care, history of ideas, book history, cultural heritage studies, numismatics, or adjacent fields. A connection to a research environment in the Nordic countries is required.

Instructions for application

Full call for applications, The Rettig Fellowship (pdf)

Applications may be submitted between 15 April and 2024 and 1 June 2024.

Sign up for briefings

Please sign up for briefings on the collections at The National Heritage Board’s archives and the Vitterhetsakademien library. Two digital briefings will be held:

  • Monday 29 April 2024 at 14:00–15:00
  • Wednesday 15 May 2024 at 14:00–15:00

 

Anmälan / Registration

Anmäl dig till informationsträff här / Please sign upp for the briefings

Träffen är avslutad. Tack för visat intresse!

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): In connection with the submission of your application, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.