Arkivhandlingar, böcker och dokument av olika slag och form ligger utspridda på ett bord.
Raritetsrummet vid Vitterhetsakademiens bibliotek. Foto: (CC BY)

Rettigstipendiet

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser fyra stipendier för att stödja forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Målet med utlysningen är att underlätta bruk av samlingarna vid arkivet och biblioteket.

Rettigstipendierna riktar sig till projekt som har nytta av de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

Stipendiet består av en engångssumma om 100 000 kronor och kan sökas av juniora forskare, på doktorand- och postdoktornivå, inom arkeologi, historia, konsthistoria, arkitektur, idéhistoria, bokhistoria, kulturarvsstudier, numismatik och besläktade ämnen. Den sökande måste ha en anknytning till en nordisk forskningsinstitution.

Så söker du stipendiet

Rettigstipendiet, utlysning (pdf)

Ansökningar tas emot mellan 1 september och 15 oktober 2023.

Välkommen på informationsträff

I samband med utlysningen av Rettigstipendiet hålls det fysiska och digitala informationsträffar. Du får då en introduktion till samlingarnas innehåll i Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek, och du har också möjlighet att ställa frågor. Du väljer om vill delta digitalt eller på plats hos oss på Riksantikvarieämbetet, Östra stallet, Storgatan 43, Stockholm.

Nu finns ytterligare ett tillfälle att delta digitalt på informationsträffen:

  • Torsdag den 28 september kl 14:0015:00, digitalt
  • Fredag den 15 september kl 14:00–15:00, i Stockholm
  • Tisdag den 12 september kl 14:0015:00, digitalt 

Se anmälan till informationsträffarna längre ned på sidan.In English:

The Rettig Fellowship

The Royal Swedish Academy of History, Letters and Antiquities is pleased to offer Short-Term Research Fellowships to support scholars in arts, humanities, and social sciences. The fellowship is intended to support projects that will benefit from research conducted primarily on-site at the archive and library of the Swedish National Heritage Board, drawing from the institutions’ collections.

The stipend consists of a one-time amount of SEK 100,000 and can be awarded to junior scholars (PhD candidates and postdoctoral researchers) pursuing research relating to archaeology, history, arts, architecture, history of ideas, book history, cultural heritage studies, numismatics, or adjacent fields. An affiliation to a research institution in the Nordic countries is required.

Instructions for application

Full call for applications, The Rettig Fellowship (pdf)

Applications may be submitted between 1 September 2023 and 15 October 2023.

Sign up for briefings

Please sign up for briefings on the collections at The National Heritage Board’s archives and the Vitterhetsakademien library.

Choose whether you want to participate digitally or on site at Riksantikvarieämbetet (The National Heritage Board), Östra stallet, Storgatan 43, Stockholm.

  • Thursday september 28, kl 14:0015:00, digitally
  • Tuesday september 15, kl 14:00–15:00, on site 
  • Tuesday september 12, kl 14:0015:00, digitally

Anmälan / Registration

Anmäl dig till informationsträff här / Please sign upp for the briefings

  • Ange din e-postadress och bekräfta den. / Fill in your e-mail address and confirm it.
  • Här kan du lämna information eller synpunkter som kan vara viktig för oss att känna till. / Here you can provide information or comments that may be important for us to know.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): In connection with the submission of your application, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.