Nyhetsarkiv
En lång man och en kort kvinna intervjuas av en reporter inomhus.
Kulturminister Parisa Liljestrand och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll pressträff den 28 februari från Riksantikvarieämbetet i Visby. Rådet för skydd av kulturarv kommer innebära erfarenhetsutbyte, samordning och att kulturarvsaktörer kan växeldra i arbetet med att öka skyddet för kulturarv, sa kulturministern under presskonferensen. Foto: (CC BY)

Pressträff om att råd för skydd av kulturarv ska inrättas

Onsdag 28 februari höll regeringen pressträff från Riksantikvarieämbetet i Visby. Kulturminister Parisa Liljestrand och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin berättade att de senare under veckan kommer fatta beslut om ett råd för skydd av kulturarv.

På pressträffen meddelade ministrarna att regeringen har för avsikt att ge Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet.

Rådet ska vara ett forum för samverkan med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för kulturarvet ska också göras. Rådet ska rapportera årligen till regeringen och uppdraget för rådet pågår till 28 februari 2027.

Beslutet kommer att fattas vid ett regeringssammanträde senare under veckan och efter det kommer mer information om rådets utformning och kommande arbete.

Se inspelning från pressträffen i Visby den 28 februari. 

Pressmeddelande för mer information (regeringen.se)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: