Nyhetsarkiv
Tre personer står vid en vit duk. En kvinna till höger talar i en mikrofon. De båda männen i kostym lyssnar uppmärksamt.
Moderator Peter Alestig samtalar med Michael Frisk och Therese Sonehag. Båda är arrangörer av konferensen Klimat och kulturarv 2024 från Riksantikvarieämbetets sida. Foto: (PDM)

Lösningsinriktade utbyten på Forum för klimat och kulturarv 2024

Runt om i landet växer nu erfarenheterna och lärdomarna av arbetet med klimatanpassning och hanteringen av extrema väderfenomen. Dessa erfarenheter presenterades och delades under Forum för klimat och kulturarv 2024 i Gävle, de sista två dagarna i februari. Målet var att finna nya lösningar på klimatutmaningarna.

Temat för konferensen var ”Förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat” och bygger på Riksantikvarieämbetets rapport med samma namn.

Att forumet hölls i Gävle var noga valt. 2021 drabbades staden av ett enormt skyfall som översvämmade stora delar av staden. Ett sådant skyfall ska enligt klimatmodellerna inträffa en gång på 3500 år.

– Tänk att det ska inträffa just under mina nio år som landshövding, sa Per Bill, med en klar hänvisning till att den här typen av extrema väderfenomen blir vanligare i takt med att klimatet ändras.

Vi behöver se att det handlar om trauma

Riksantikvarieämbetets ställföreträdande myndighetschef, överantikvarie Susanne Thedéen, tog i sin inledning av mötet upp att, om man ska följa de kulturpolitiska målen om att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas, så måste man arbeta med klimatfrågan. Den har en så stor påverkan på kulturarvet.

Hon kopplade också ihop förstörelsen av kulturarv i krig med förstörelsen av kulturarv till följd av bränder och översvämningar.

– Kulturmiljöer är en minsta gemensamma nämnare för människor, och den är identitet. Den är människans landskap och den utgör våra viktiga platser. När den skadas är det ett trauma och en sorg, sa Susanne Thedéen.

Hon underströk att vi idag tack vare gediget kartläggningsarbete har god kunskap om hur kulturarvet påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Det är tid för handling.

– Nu är det hög tid att tala om lösningar, synergier och vägar framåt. Under de här dagarna kommer vi att få ta del av flera goda exempel på samarbeten och lösningar på lokal och regional nivå. Det är genom sådana här möten som nya idéer och möjligheter föds. Förhoppningsvis kan de här dagarna därför också leda till nya lösningar, sa Susanne Thedéen.

Erfarenheter från många olika platser

Det som sedan följde var en rad presentationer och samtal kring hur man långsiktigt planerar för klimatförändringar och hur man även agerar snabbt i stunden när olyckan väl är framme. Bland annat lyftes den utsatta bebyggelsen i lågliggande Göteborg, återkommande översvämningar utmed Lagan i Kronoberg och en diskussion om vilket stöd olika statliga aktörer kan tillhandahålla för kommunerna.

Dag två lyfte bland annat fram arbetet med världsarven Gammelstad kyrkby i Luleå, Södra Ölands odlingslandskap och fuktutmaningar i Hälsingegårdarna. Liksom även frågan om klimaträttvisa. Stadsvandringar på temat skyfall och kulturarv avslutade konferensdagarna.

Moderator för konferensen, som även hade deltagare på distans, var DN-journalisten Peter Alestig, författare till boken ”Världen som väntar – Vårt liv i klimatförändringarnas Sverige”.

Om Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv arrangeras av Riksantikvarieämbetet, i år i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum.

Genomförandet av Forum för klimat och kulturarv ingår som en aktivitet i Riksantikvarieämbetets handlingsplan för kulturarv i ett förändrat klimat.

Delar av programmet kommer att gå att ta del av i efterhand.

När du vill veta mer

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: