Nyhetsarkiv
Man i grå kostym står på en scen och pratar inför publik
Eric Fugeläng, tillförordnad överantikvarie och chef för Museiavdelningen, höll det inledande talet på Digitala museilyftets ledarskapsdag. Foto: (CC BY)

Inför en fullsatt publik inleddes Digitala museilyftets ledarskapsdag

Den 8 april 2024 gick startskottet för Digitala museilyftets ledarskapsutbildning där Riksantikvarieämbetet hade samlat 160 chefer och ledare från Stockholms centralmuseer för att prata digital utveckling på museiområdet.

Digitala museilyftet är ett ESF-finansierat projekt från Riksantikvarieämbetet, med syftet att stärka museisektorns kompetens inom kulturarvets digitalisering. Ledarskapsutbildningen är den första av totalt tre utbildningsinsatser och fokuserar på att rusta museisektorns ledare att leda arbetet med digitalisering.

Fokus för Ledarskapsdagen var att på bredden skapa en gemensam grund kring museernas digitalisering och att verka som ledare i det digitala arbetet.

Eric Fugeläng, vikarierande överantikvarie och chef för Museiavdelningen på Riksantikvarieämbetet,  inledde dagen och reflekterade över den snabba utvecklingen inom data och teknik som sker i vår omvärld. Han framhöll att dessa framsteg inte bara öppnar nya möjligheter för museerna att bygga, bevara och tillgängliggöra kunskap, utan även medför ett betydande ansvar och utmaningar.

– Utan rätt kompetens, resurser och samordning är det lätt att tveka eller inte hitta vägen fram, att stödja museerna i arbetet med det digitala kulturarvet är en av myndighetens tyngsta prioriteringar, sa Eric Fugeläng.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: