Nyhetsarkiv
En logotyp i blå färger med texten "Twin IT!", och med en bakgrundsbild på en väderkvarn på.
Europeanas kampanj "Twin IT!" syftar till att stötta 3D-digitalisering av Europas kulturarv. Foto: (CC BY-NC-ND)

Unik gotländsk bildsten från vikingatiden digitaliserad i 3D

EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att senast år 2030 3D-digitalisera alla kulturegendomar som riskerar att skadas eller förstöras och även 3D-digitalisera 50 procent av de mest välbesökta kulturegendomarna.

Europeana är en plattform som ger yrkesverksamma, kulturarvsintresserade, lärare och forskare digital tillgång till europeiskt kulturarvsmaterial. Europeanas kampanj ”Twin it! 3D for Europe’s culture”, lanserades i samband med Riksantikvarieämbetets och Europeanas konferens om 3D och kulturarv i juni 2023, då Sverige höll i EU:s ordförandeklubba. Kampanjen fortsatte under Spaniens ordförandeskap och kommer att avslutas under Belgiens ordförandeskap i juni 2024.

Målet med kampanjen är att få medlemsländerna inom EU att nominera minst en 3D-digitaliserad kulturegendom som ska ingå i det gemensamma europeiska dataområdet för kulturarv.

Sverige bidrar med gotländsk bildsten i 3D

I Sverige hanteras Twin it! av Riksantikvarieämbetet. Sverige bidrar med en 3D-digitalisering av en av de gotländska bildstenarna, stenen från Stora Hammars I.

Två bildstenar står i naturen omgiven av träd och buskar. På en syns rödmålade ristningar. I förgrunden står kamerautrustning.
Bildstenen Stora Hammars I till höger på bilden, idag placerad i Bunge på norra Gotland. Stenen är 3,25 meter hög och har god bildtydlighet. I bildfälten syns bland annat en landstigning från båt där försvarare leds av en kvinna, stridsscener och hästar, samt ett stort skepp längst ned. Foto: (CC BY)

– Vi ser stora vinster med 3D-modeller av det gotländska kulturarvet. På så sätt kan vi tillgängliggöra det för fler, eller för personer som inte fysiskt kan ta sig till Gotland. Det kan väcka intresse hos människor världen över. Samtidigt så skapar det möjlighet för forskningen, skolan och en intresserad allmänhet, säger Johanna Pietikäinen, avdelningschef på Gotlands Museum.

Daterad till mellan 700- och 900-talet

Bildstenen, Stora Hammars I, är daterad till mellan 700- och 900-talet talet och är unik, välbesökt och sårbar ur bevarandesynpunkt och uppfyller de krav som efterfrågas i kampanjen. Bildstenen är i dag placerad vid Bungemuseet på Gotland och ingår i Gotlands Museums och Stockholms universitets bildstensprojekt Forntida bilder 2.0 (Ancient Images 2.0), ett digitaliseringsprojekt av alla de gotländska bildstenarna. Bildstensprojektet finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Ur ett bevarandeperspektiv har 3D-modellerna ett viktigt syfte. Digitaliseringen har en stor roll i beredskapen för krig eller kris, men som i fallet med bildstenen från Stora Hammars I är 3D-modellen även viktig då stenen utsätts för tidens tand och väder och vind.

– Långsamt tynar ristningarna på stenen bort, med en 3D-modell kan vi bevara det som inte syns för blotta ögat. Stenen från Stora Hammars I är en av de bäst bevarade från vikingatiden, säger Johanna Pietikäinen.

Kulturarv i riskzonen

De kulturegendomar inom Europa som väljs ut för 3D-digitalisering kan vara sårbara kulturarv i riskzonen, bland de mest besökta monumenten, byggnaderna och platserna i landet, eller tillhöra en kategori kulturarv där digitalisering varit eftersatt. 3D-modellen ska vara av hög kvalitet och representera ett exempel på europeisk excellens.

3D-tekniken fyller en viktig funktion vid bevarandet av kulturarv och platser som hotas av samhällskriser och klimatpåverkan. 3D-tekniken hjälper också många kulturarvsinstitutioner att öka tillgång och kunskap om samlingarna och kan främja användning och nytta i utbildnings- och forskningssyfte.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en förstudie om 3D-dokumentation av byggnader och monument i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer.

3D-modellen tillgänglig online

3D-modellen av bildstenen Stora Hammars I finns tillgänglig via K-samsök och på  Europeanas webbplats som länkar vidare till bildstenens källpost på projektet ”Ancient Images” hemsida. Där kan 3D-modellen ses online och laddas ner.

Även om K-samsök har haft stöd för 3D-modeller i ett antal år, är det första gången en kulturarvsinstitution publicerar ett sådant objekt till K-samsök, och det är också första gången Riksantikvarieämbetet tillhandahåller ett till Europeana. Vi ser fram emot att länka in många andra sådana 3D-objekt i framtiden!

En hand håller en kamera framför en bildsten med olika figurer på.
Dokumentation av bildstenen Stora Hammars I. Foto: (CC BY)

Europeana bidrar till att ge alla möjlighet att söka, spara och dela olika objekt – såsom konst, böcker, filmer bilder och musik från närmare 3 000 kulturinstitutioner i hela Europa – på ett enda ställe. Du hittar både målningar och foton, kartor och TV-program, dagböcker och dialektinspelningar. Där finns till exempel unika objekt som Leonardo da Vincis teckningar och Isaac Newtons Principia om rörelselagarna – men också massor av mer vardagliga föremål ur olika samlingar.

Från Sverige bidrar vi till Europeana med en del av de elva miljoner objekt från de 90 svenska kulturarvsinstitutioner som är anslutna genom Riksantikvarieämbetets digitala infrastruktur K-samsök, däribland en lång rad statliga museer och länsmuseer.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: