Nyhetsarkiv
Två kvinnor lutar sig mot en trappstege och tittar leende in i kameran.
Kicki Eldh och Eva Dahlström Rittsél, utredare på Riksantikvarieämbetet som deltagit i arbete med att ta fram kursen i gestaltad livsmiljö tillsammans med en arbetsgrupp där också Boverket, ArkDes och Statens konstråd medverkat. Foto: (CC BY)

Från politik till praktik – introduktionskurs till politikområdet gestaltad livsmiljö

Håll utkik! I höst kommer en ny kurs om politikområdet gestaltad livsmiljö. – Vi hoppas att kursen ska ge en gemensam grund för länsstyrelser, kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla och förvalta våra livsmiljöer.

Det säger Eva Dahlström Rittsél och Kicki Eldh, utredare på Riksantikvarieämbetet som deltagit i arbetet med att utforma kursen.

Alla som arbetar med samhällsplanering och förvaltning behöver förhålla sig till politiken för gestaltad livsmiljö. Politiken är rådgivande för kommuner och regioner och styrande för statliga aktörer. Det har varit utgångspunkten för arbetet med introduktionskursen till politikområdet.

– Politik för gestaltad livsmiljö är ett redskap i arbetet med fysiska miljöer, oavsett om det gäller förvaltning eller nyproduktion. Det är viktigt att kunskapen om politikområdet ökar så att den får ett större genomslag i praktiken, säger Eva Dahlström Rittsél.

Gemensam kunskap och inspiration

Kursen lanseras under hösten 2024. Den består av ett paket med PowerPoint-bilder, talmanus och lärarhandledning. Fakta om politikområdet varvas med konkreta exempel och gruppövningar.

Tanken är att kursen ska hållas i den egna organisationens regi. Den fungerar i både större och mindre grupper. Innehållet kan med fördel kompletteras med exempel från den egna verksamheten, kommunen eller regionen.

– Den fungerar som bäst när deltagare från olika organisationer och verksamheter kan delta och bidra i samtalen och övningarna. Det har vi sett när vi testat kursen på ett urval av målgruppen, säger Kicki Eldh.

– Vår förhoppning är att länsstyrelser och regioner tar initiativ till att genomföra kursen tillsammans med kommuner och andra aktörer. På så sätt tror vi att kursen kan ge inspiration och en gemensam grund i arbetet med att utveckla och förvalta våra livsmiljöer, säger Eva Dahlström Rittsél.

Fakta om kursen

Introduktionskursen till politikområdet är framtagen gemensamt av de fyra samverkansmyndigheterna för gestaltad livsmiljö: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Kursen täcker in helheten och hur de olika perspektiven arkitektur, form, design, konst och kulturarv bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Den riktar sig brett till tjänstepersoner på nationella myndigheter, länsstyrelser och regioner liksom till kommunala tjänstepersoner som planarkitekter, bygglovshandläggare, personal inom kulturmiljö- och kulturfunktioner, personal på kommunens fastighetsbolag, med flera.

Under 2023 och 2024 har ett antal pilottillfällen genomförts för ett urval statliga myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner, för att säkerställa att innehållet och utformningen av kursen fungerar.

Håll utkik! Mer information kommer efter sommaren.

Om regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö

Regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö innebär att Boverket, ArkDes, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet samverkar för att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska bidra till att skapa ett hållbart, rättvist och mindre segregerat samhälle, där alla har möjlighet att påverka utvecklingen av de gemensamma miljöerna.

Läs mer om regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: