Nyhetsarkiv
Ett knippe lin i förgrunden. I bakgrunden människor som arbetar på fältet.
Linodling i Västerbotten. Projektet Slöjdträdgård får bidrag för att odla slöjdmaterial. Med slöjdträdgården vill Västerbottens läns hemslöjdsförening ge inspiration och kunskap om odling, material och slöjdtekniker. Foto: (CC BY)

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner till kulturarvsprojekt 

Vi är glada att kunna fördela bidrag till 127 genomtänkta projekt, som bidrar till att bevara kulturarvet och göra det mer tillgängligt. Projekten drivs av ideella verksamheter över hela landet.

– De ideella krafterna som bevarar och synliggör kulturarvet är oerhört betydelsefulla. Tack vare arbetslivsmuseerna, hembygdsföreningarna och andra ideella verksamheter har vi en stor bredd av museer och kulturarv i landet. säger Susanne Thedéen, vikarierande riksantikvarie.

Syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Bland årets bidragsmottagare finns alltifrån projekt som ska väcka nytt liv i gamla hantverksmetoder till renovering av fartyg, tåg och till och med en hästspårvagn från 1870-talet.

Samisk historia

I år ser vi en ökning av ansökningar som handlar om samisk historia. Det känns roligt att stötta de här projekten, som bland annat ska uppmärksamma arkivmaterial och dokumentera samiskt hantverk. säger Tove Holm, handläggare för bidraget.

 • Föreningsarkivet i Jämtlands län får 250 000 kronor för projektet Bokklubbar som broar; Historiska källor och litteratur ger samtal om historien i södra Sapmi.
 • Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen får 150 000 kronor för projektet Värdet på duodji.
 • Faepmien Saemien Siebrie/Fatmomakke sameförening får 180 000 kronor för Arvet efter Elsa Laula.
  Odlat kulturarv.

Odlat kulturarv

Flera projekt lyfter fram det odlade kulturarvet. Det handlar till exempel om att förevisa småskalig spannmålshantering och om att bevara och berätta om historiska trädgårdar.

Föreningen Tomelilla Byagård har ett spännande projekt som ska öka kunskapen om allmogeträdgårdens tidiga historia. Målet är att bevara den historiska trädgården och att samtidigt förmedla kunskap om trädgårdsvård i historiska miljöer. säger Tove Holm, handläggare för bidraget.

   När du vill veta mer

   Bidraget delas ut i maj varje år. Nästa anmälningsperiod öppnar i höst och har sista anmälningsdag i januari 2025.

   • Publicerad:
   • Uppdaterad: