Nyhetsarkiv
Två bilder. Ett bildmontage med konstverk på en vägg till vänster, och lagrade lådor i ett magasin till höger.
Det finns ett 50-tal standarder att ladda hem kostnadsfritt. Foto: (CC BY)

Standard om nybyggnation och ombyggnation av lokaler för samlingar

Nu har ännu en standard om bevarande av kulturarv översatts till svenska. Standarden ger specifikationer för byggnader och utrymmen där museisamlingar förvaras och visas.

En bra byggnad för samlingar skyddar dem mot risker som brand, vatten, skadedjur, stöld och de skador som kan orsakas av olämpligt inomhusklimat. Standarden Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar sätter fokus på riskhantering i samband med nybyggnation eller ombyggnation.

– Att denna standard nu finns på svenska underlättar för kommunikationen om museimagasin i vår sektor här i Sverige. Nu kan vi också lättare tala om vilka funktioner som behövs för att ett museimagasin ska fungera för att bevara samlingar på ett bra sätt, säger Alissa Anderson, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Område och målgrupp

Standarden innehåller specifikationer för byggnader som inrymmer kulturarvssamlingar permanent, till exempel museimagasin, utställningslokaler och visningsrum. Specifikationerna kan också vara vägledande vid utformning av temporära förvaringsytor och lokaler för tillfälliga utställningar.

Standarden kan användas i kommunikationen mellan olika professioner i en byggprocess. Det kan till exempel vara samlingsförvaltare, fastighetsförvaltare, arkitekter och ingenjörer.

Läs utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga och kan därmed läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

När du vill veta mer

     

    • Publicerad:
    • Uppdaterad: