Två bilder. Ett bildmontage med konstverk på en vägg till vänster, och lagrade lådor i ett magasin till höger.
Det finns ett 50-tal standarder att ladda hem kostnadsfritt. Foto: (CC BY)

Standard på svenska om nybyggnation eller ombyggnation av lokaler för samlingar

Nu har ännu en standard om bevarande av kulturarv översatts till svenska. Standarden ger specifikationer för byggnader och utrymmen där museisamlingar förvaras och visas.

En bra byggnad för samlingar skyddar dem mot risker som brand, vatten, skadedjur, stöld och de skador som kan orsakas av olämpligt inomhusklimat. Standarden Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar sätter fokus på riskhantering i samband med nybyggnation eller ombyggnation.

Område och målgrupp

Denna standard innehåller specifikationer för byggnader som inrymmer kulturarvssamlingar permanent, till exempel museimagasin, utställningslokaler och visningsrum. Specifikationerna kan också vara vägledande vid utformning av temporära förvaringsytor och lokaler för tillfälliga utställningar
Standarden kan användas i kommunikationen mellan olika professioner i en byggprocess. Det kan till exempel vara samlingsförvaltare, fastighetsförvaltare, arkitekter och ingenjörer.

Läs utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga och kan därmed läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.
Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifter till SIS webbtjänst, där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Ta del av standarden

Här kan du ta del av den nya standarden Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar på SIS hemsida, antingen på svenska eller på engelska:

Eller läs ett kortfattat informationsblad om standarden.

Här kan du ta del av fler standarder inom kulturarvsområdet:

Internationellt arbete

Idag finns över 50 standarder inom området bevarande av kulturarv att ta del av utan kostnad, både på engelska och svenska. Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, i samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.