Nyhetsarkiv
Två personer under blå himmel arbetar med att packa upp en utställning.
Besök gärna Riksantikvarieämbetet under Almedalsveckan 2024. Vid rondellen i inre hamnen (plats 518) går det att se utställningen ”Rädd eller beredd”, framtagen tillsammans med MSB och Statens försvarshistoriska museer. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet deltar vid Almedalsveckan 2024

Riksantikvarieämbetet deltar i år vid en rad programpunkter för att diskutera viktiga och aktuella samhällsfrågor. Beredskap, infrastruktursatsningar, klimatomställning och informationssäkerhet är alla stora och viktiga frågor som påverkar och involverar kulturarvet.

På vår webb har vi samlat de programpunkter där medarbetare medverkar, se länk längst ner på sidan.

Världsarven och den byggda miljön

Vik. riksantikvarie Susanne Thedéen kommer bland annat att diskutera världsarvens betydelse för fred och hållbarhet vid programpunkten ”Världsarven i en konfliktfylld värld” under tisdagen 25 juni och även diskutera kulturarvets roll i återbruk och skötsel av det befintliga byggnadsbeståndet under punkten ”Att leda för transformation i byggd miljö”. Den sistnämnda punkten äger rum fredag 28 juni.

Kulturarvet och beredskapen

Kulturarvet finns med på listan över nödvändiga samhällsfunktioner och i år har också Rådet för skydd av kulturarv inrättats. Under onsdagen den 26 juni deltar vik överantikvarie Eric Fugeläng i Riksarkivets programpunkt som handlar om hur vi ”skyddar den samhällsviktiga informationen”, såväl den analoga som den digitala. Under torsdagen 27 juni är Eric Fugeläng med i samtal om ”totalförsvarets fortsatta utveckling”. Programpunkten arrangeras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Visioner för museer, vindkraft och rörligt kulturarv

Vi finns även med i samtal kring visioner för museer, havsbaserad vindkraft och rörligt kulturarv. Det finns också möjlighet att se utställningen ”Rädd eller beredd” som Riksantikvarieämbetet tagit fram tillsammans med Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) . Utställningen står strax söder om Almedalsbiblioteket.

Alla länkar till programmet

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: