Uppdrag Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 bistå regeringen i frågor som kopplas till det svenska ordförandeskapet och medverka till insatser med fokus på krisberedskap i kultursektorn i ett nordiskt perspektiv.

Sverige är ordförande för Nordiska ministerrådet 2024.  Det svenska ordförandeskapet kommer bland annat att handla om beredskapsfrågor i kultur- och mediesektorn, till exempel möjligheterna att stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig.

I samband med ministermötet i Stockholm i maj är även de baltiska kulturministrarna inbjudna för att dela erfarenheter, lyfta goda exempel och utvecklingsfrågor om arbetet med beredskap för kulturarv och upprätthållande av kulturverksamheter i händelse av kris, höjd beredskap eller krig.

Nordisk-baltisk konferens

Som en uppföljning till ministermötet i maj kommer Riksantikvarieämbetet att arrangera en nordisk-baltisk konferens 11–12 juni i Stockholm. Cultural Heritage and Cultural Resilience. Nordic-Baltic Conference on Civil Preparedness  är den preliminära titeln.  Konferensen arrangeras tillsammans med Museiverket i Finland, Riksantikvaren i Norge och  i samarbete med Statens kulturråd i Sverige.

Målgrupper är yrkesverksamma bland totalförsvarsaktörer och aktörer inom kultur- och kulturarvsområdet. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser för deltagare från varje nordiskt land. Större delen av konferensen kommer att filmas och kunna ses utan kostnad i efterhand.