Pressmeddelanden och nyhetsarkiv

Här presenterar vi Riksantikvarieämbetets senaste pressmeddelanden och andra nyheter.

På vår K-blogg kan man följa Riksantikvarieämbetet och våra medarbetares arbete i lite fördjupad form. Där har vi även gästbloggare med jämna mellanrum. Vår podcast heter K-podd. Se vilka fler kanaler vi finns på här. Prenumerera gärna även på våra nyhetsbrev för senaste nytt om kulturarv, kulturmiljö och samhällsbyggnadsfrågor.Fler pressmeddelanden hittar du vårt pressrum i Mynewsdesk. Vill du följa Riksantikvarieämbetet i debatten hittar du några av våra ställningstaganden under aktuella frågor.


Senaste pressmeddelanden:

 

[2021-07-06] Riksantikvarieämbetet överklagar till Nederländernas högsta domstol 
Tisdag den 6 juli 2021 lämnar Riksantikvarieämbetet in ett överklagande till Nederländernas högsta domstol angående återlämnande av den stulna boken Nippon. 

– Det är viktigt att pröva den principiella frågan om när preskriptionstiden börjar löpa i återlämnandeärenden. De lägre instanserna har ju avslagit vår talan på grund av att de tyckt att vi väckt talan för sent, säger Maria Westergren, chefsjurist på Riksantikvarieämbetet.

[2021-06-24] Digitaliseringen har blivit en ödesfråga för museerna

– Fynden som staten löser in är av mycket stort vetenskapligt värde och ett par av fynden är mycket ovanliga. Den otillgängliga fyndplatsen kommer också ha stort värde för forskningen om bronsåldern, säger Solveig McKenzie, enhetschef, Förvaltningsärenden och bidrag.

[2021-06-16] Riksantikvarieämbetet löser in bronsåldersfynd

– Pandemin har med all tydlighet visat varför takten i den digitala omställningen måste öka. För att komma vidare behöver museerna både kompetens och resurser. Men arbetet kräver också tydlig samordning och att någon tar ansvar för att leda och driva arbetet på nationell nivå. Här ser vi att Riksantikvarieämbetet bör ta den rollen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Gamla Uppsala museum. Foto: (CC BY)

[2021-06-15] Gamla Uppsala museum tas över av Region Uppsala

Gamla Uppsala museum överförs den 1 januari 2022 från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala. Det innebär att museets verksamhet och personal övergår till Region Uppsala i Upplandsmuseets regi. 

– Jag är mycket stolt över museets verksamhet. Det är ett mycket uppskattat besöksmål, liksom en viktig resurs för skolverksamhet såväl i Uppland som i hela riket. Det är en innovativ och framgångsrik verksamhet som nu lämnas över till regionen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

 

Ångvolontärerna får bidrag. Foto: (CC BY)

[2021-06-09] Kulturarvsprojekt får 17 miljoner i stöd

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021. Bidraget går till projekt som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturarv runt om i landet.

– Jag gläds åt den stora bredd som finns i årets ansökningar. Det är imponerande hur engagemanget glöder hos ideella krafter över hela landet. Att Riksantikvarieämbetet som samlande nationell myndighet kan gå in och stötta 127 enskilda projekt, som vart och ett bidrar med sina unika bitar, gör att kulturarvssektorn hänger ihop hela vägen. Det är långsiktigt viktigt för bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

 

Riksantikvarie Joakim Malmström
Joakim Malmström, riksantikvarie Foto: (CC BY)

[2021-04-15] Sverige har fått en ny riksantikvarie

Den 15 april började Joakim Malmström uppdraget som Sveriges riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet. Han är filosofie doktor i historia och kommer närmast från Naturhistoriska riksmuseet där han varit myndighetschef sedan år 2017.

Joakim Malmström är historikern som på bara några år hunnit vara universitetschef, överintendent på museum och nu, Sveriges riksantikvarie.

– Det har varit jättespännande att leda en kulturarvsinstitution, ett museum. Men möjligheten att få jobba med hela kulturarvssektorn med alla dess aktörer, och försöka åstadkomma samordning som jag ser som så viktigt, det känns som en utmaning jag inte kunde missa.

Exteriör på Kungliga bibliotekets framsida
Kungliga biblioteket.  Foto: (CC BY)

[2021-04-13] Stulen bok från Kungliga biblioteket återlämnas ej

Riksantikvarieämbetet har överklagat en dom från 2019 i nederländsk domstol för att återkräva boken Nippon som stulits från Kungliga biblioteket. Den 7 april i år tillbakavisade den andra instansen kraven från Sverige. Domstolen gick på samma linje som den första instansen och menade att för lång tid förflutit från det att Sverige fick kännedom om var boken fanns och det att stämningsansökan lämnades in.

– Riksantikvarieämbetet ifrågasatte den tolkningen eftersom myndigheten inte fick vetskap om var boken fanns förrän den 23 september 2015 då Kungliga biblioteket underrättade oss om var de trodde boken fanns och vem som innehade den. Riksantikvarieämbetet är den enda myndighet som kan väcka den här typen av talan enligt återlämnandedirektivet. Nu gjorde domstolen en annan tolkning och vi måste vänta på en översättning av hela domen till engelska innan vi vet om vi ska överklaga den, säger Riksantikvarieämbetets verksjurist Maria Barkin.

Kyrkoruin
Bara kyrkoruin. Foto: (CC BY)

[2021-02-16] Riksantikvarieämbetet fördelar 260 miljoner i stöd för kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. Av dessa reserveras drygt 23 miljoner kronor för ändamål som fördelas senare medan merparten, 237 miljoner kronor, alltså nu fördelas till länsstyrelserna.

– Det finns en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang. Därför är vi glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Vi ser även att stödet skapar mervärden genom att det främjar regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Fler pressmeddelanden och pressbilder finns i vårt pressrum på Mynewsdesk

Länk till vårt pressrum i Mynewsdesk

Följ gärna vårt pressrum på Mynewsdesk. Anmäl dig här: 

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkivet med alla publicerade nyheter på webbplatsen hittar du i vårt nyhetsarkiv.