Panelen som diskuterade digitalisering och upphovsrätt i Almedalen 2017.Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet i debatten

Här presenterar vi några av våra ställningstaganden och repliker i frågor som debatterats i media.

Fler ställningstaganden hittar du i menyn under Beslut och yttranden.

2018

  • Kulturvärden försvinner i den kommunala byggprocessen, 22 november 2018, Dagens Samhälle, överantikvarie Knut Weibull
  • Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet, 17 augusti 2018, SvD Debatt, riksantikvarie Lars Amréus bemöter påståendet från fyra tidigare fornminnesinventerare att det skulle vara nuvarande regering som beslutat att avveckla sakkunskapen om fornminnesinventering på Riksantikvarieämbetet. Läs Lars Amréus svar även här på raa.se.
  • Avgiften för metallsökning är motiverad, 8 maj 2018, DN Åsikt. Överantikvarie Knut Weibull bemöter ett inlägg av Helena Charlotte Fredriksson och beskriver motiven till ansökningsavgiften till länsstyrelsen för att ansöka om tillstånd för användning av metallsökare.
  • Ett kulturarvsår för Sverige. Från 13 april 2018 och därefter. Många olika tidningar. Med anledning av Europaåret för kulturarv 2018 har riksantikvarie Lars Amréus och generalsekreteraren för Svenska Unescorådet, Mats Djurberg, haft en rad lokala debattartiklar införda runt om i landet. Debattartiklarna lyfter det viktiga arbete som sker, ofta ideellt, för kulturarvet och de unika världsarv som Sverige har att förvalta för hela mänsklighetens räkning. Se till exempel: Ett kulturarvsår för Gävleborgs län i Hela Hälsingland 16 april, Kulturarvsår för Västra Götaland, Skaraborgsbygden 13 april och Ett år för kulturarvet, Västerbottens-Kuriren 18 april
  • Så rekryterar vi. 13 mars 2018, Fokus. Riksantikvarie Lars Amréus bemöter ett inlägg från Ola Wong och redogör för hur myndigheten rekryterar medarbetare.
  • Wong är domare på oklara grunder, 9 mars Fokus. Qaisar Mahmood, chef för Kulturmiljöavdelningen bemöter ett inlägg skrivet av Ola Wong.

2017

2016

2015

2014

  • Kontaktperson
  • Emil Schön (föräldraledig)
  • Informationsavdelningen