Panelen som diskuterade digitalisering och upphovsrätt i Almedalen 2017. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet i debatten

Här presenterar vi några av våra ställningstaganden och repliker i frågor som debatterats i media.

Fler ställningstaganden hittar du i menyn under Beslut och yttranden.

2021

  • Gemensamt ansvar för fornlämningar”, 2 juli 2021, ATL Debatt, riksantikvarie Joakim Malmström och överantikvarie Knut Weibull debatterar ansvar för fornlämningar och pekar på att Sverige har en tydlig och långtgående kulturmiljölag som betonar det gemensamma ansvaret för historiska lämningar.
  • Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”, 4 januari 2021, DN Debatt, riksantikvarie Lars Amréus debatterar digitalisering av kulturarv och den samhällsviktiga informationen hos arkiv, bibliotek och museer, tillsammans med fyra andra institutionschefer.

2020

2018

2017

2016

2015

2014