Panelen som diskuterade digitalisering och upphovsrätt i Almedalen 2017. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet i debatten

Här presenterar vi några av våra ställningstaganden och repliker i frågor som debatterats i media.

Fler ställningstaganden hittar du i menyn under Beslut och yttranden.

2022

  • Kulturministern och riksantikvarien: ”Rysslands krig hotar Ukrainas kulturarv”, 5 mars 2022, DN Debatt.
    Förstörelse av kulturarv är förbjudet i krigets lagar. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter och riksantikvarie Joakim Malmström kräver att Ryssland respekterar 1954 års Haagkonvention och Genèvekonventionerna till skydd för kulturarvet i Ukraina då vittnesmålen nu blir allt fler om hur museer och minnesmärken har skadats av beskjutning, och att hoten om stöld och plundring ständigt är närvarande.
  • ”Skogsbrukets skador på kulturmiljön ett stort problem”, 18 februari, Dagens Arena. Att minska de skador på kulturmiljön som skogsbruket orsakar är en av de stora utmaningarna vi står inför, avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa svarar på essän ”Den tystade marken”.

  • Riksantikvarieämbetet: ”Nej, vår makt är inte godtycklig”, 24 januari 2022, DN Kulturdebatt. Avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa svarar Qaisar Mahmood och lyfter fram varför professionell kunskap i kulturarvsarbetet är viktig och argumenterar emot att den skulle vara godtycklig.

2021

  • Riksantikvarieämbetet: ”Inga problem låna in föremål till regionala museum”, 28 september 2022, Ölandsbladet. Avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa svarar Ölandsbladets ledarsida i debatt om var fornfynd ska hamna, centralt eller regionalt.
  • Gemensamt ansvar för fornlämningar”, 2 juli 2021, ATL Debatt, riksantikvarie Joakim Malmström och överantikvarie Knut Weibull debatterar ansvar för fornlämningar och pekar på att Sverige har en tydlig och långtgående kulturmiljölag som betonar det gemensamma ansvaret för historiska lämningar.
  • Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”, 4 januari 2021, DN Debatt, riksantikvarie Lars Amréus debatterar digitalisering av kulturarv och den samhällsviktiga informationen hos arkiv, bibliotek och museer, tillsammans med fyra andra institutionschefer.

2020

2018