Foto: ( CC BY)

Återblick Höstmöte 2018

Här kan du ta del av programmet och alla filmade inslag från vårt senaste höstmöte.

Programmet för Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018 fokuserade på kulturarvets och de långa tidsperspektivens betydelse för en socialt hållbar utveckling. Vi fortsatte att blicka framåt med avstamp i ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030” och dagens samhällsutveckling.

Tema 2018: Kulturarv i en föränderlig värld – när rörelse är det konstanta

Vi lever i en tid som upplevs som alltmer föränderlig. Människor, idéer och information – allt rör sig och tillvaron ter sig komplex. Vad betyder detta för människan som individ och för samhällsbygget? Hur lyckas vi skifta perspektiv och omförhandla det vi tidigare tagit för givet? Hur tar vi tillvara kulturarvets potential att bidra? Detta är frågor som vi ville belysa tillsammans med er deltagare och årets talare. Dessutom återkom Kulturarvsmonologerna!

Scrolla för att se hela programmet eller klicka på datum för att se dag för dag:


Program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2018

Tisdag 6 november

Scenkonstmuseet

18.00 – 21.00 | Kvällsmingel

Vi inleder med en välkomnande upptakt och får tillfälle att umgås och nätverka med gamla och nya bekanta! Vi träffas på vackra Scenkonstmuseet och minglar i utställningen ”På Scen”, som för kvällen väcks till liv.

 


Program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2018, med reservation för ändringar.

Onsdag 7 november

Münchenbryggeriet

Nu öppnar vi årets Höstmöte och välkomnar alla mötesdeltagare till Münchenbryggeriet. Dagens program med föreläsningar och samtal äger, liksom kvällens festmiddag, rum i lokalen Mässhallen.

09.00 – 10.00 | Registrering och morgonkaffe

 

Scen Mässhallen

10.00 – 10.35 | Höstmötet öppnas och invigs

Riksantikvarie Lars Amréus hälsar välkommen och öppnar årets Höstmöte tillsammans med moderator Evelina Wahlqvist.

10.35 – 10.50 | Kort paus

 

10.50 – 12.00 | Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid

Ida Östenberg, antikhistoriker

Ida Östenberg är forskaren, författaren, skribenten och twittraren som på bred front argumenterar för de långa tidsperspektivens betydelse – för samhällsutvecklingen och för våra förutsättningar att hantera vår tids stora utmaningar. Med exempel från antikens Grekland och Rom belyser och analyserar hon samtiden, med särskilt intresse för demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning.

Ida Östenberg är verksam vid Göteborgs universitet, som docent i antikens kultur och samhällsliv. Hennes arbete för att nå en bredare publik är en av anledningarna till att hon i år tilldelats ”Stora historiepriset”. Hennes keynote följs upp i ett samtal med Carl Heath, regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet och Henrik Berggren, journalist och historiker.

Läs mer:
Om Ida Östenberg |Twitter:@IdaOstenberg‏ | Ida Östenberg vinner stora historiepriset
Om Carl Heath | Twitter:@carlheath 
Om Henrik Berggren | Henrik Berggren på Facebook

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 14.15 | Från information till upplevelse. Kulturarvets potential att bidra till socialt hållbar utveckling.

Jenny Lönn, kommunikationsstrateg

Världen blir alltmer komplex. Samtidigt är efterfrågan på tydlighet större än någonsin. Vad innebär detta för kulturarvets potential att bidra i en socialt hållbar samhällsutveckling? Prime är internationellt verksamma inom omvärldsanalys, förändringsarbete och tillväxtstrategi. Kunderna är vanligtvis företag och organisationer med strikt fokus på lönsamhet, vilket allt oftare innefattar hållbarhet. Nu är det vi med intresse för samhällsutveckling och kulturarv som är kunden och Jenny Lönn ska ge oss framgångsfaktorer för hur vi bäst väcker engagemang kring kulturarvets roll i vår föränderliga tid.

Jenny Lönn leder Primes grupp för hållbarhetskommunikation och utvecklar kommunikationsstrategier åt kunder inom vitt skilda sektorer. Hennes keynote följs upp tillsammans med Riksantikvarie Lars Amréus och Jörgen Peters, länsråd i Halland.

Läs mer:
Om Jenny Lönn | Om Prime Twitter:@PrimeSweden
Om Lars Amréus | Twitter: @Riksantikvarie
Om Jörgen Peters | Twitter:@jorgen_peters

 

14.15 – 14.45 | Kaffe

 

14.45 – 16.00 | Transforming times: a personal journey in moving humanity

Sada Mire, arkeolog

Föreläsningen hålls på engelska

Sada Mire came to Sweden as an unaccompanied child refugee. In her keynote, Sada will talk about how her journey in time and space impacted the way she sees the past, the present and the future. Sada’s way to exploring Somali and African history was a journey that started first with understanding Swedish heritage, history and current-day society. She will discuss journeys and progress that shaped her and her views on social sustainability, time and heritage.

Sada Mire är gästprofessor vid Leiden Universitet i Nederländerna, och i dag den enda aktiva somaliska arkeologen i Somalia och Somaliland. Förutom att medverka till etablerandet av Somaliland’s Department of Archaeology har hon grundat den humanitära organisationen Horn Heritage, som verkar för kulturarv och hållbar utveckling på Afrikas horn.

Hennes arbete har skildrats av många internationella medier, och av henne själv i många akademiska såväl som populärvetenskapliga sammanhang. Nu är det vår tur av ta del av hennes berättelse, som vi följer upp med en intervju som görs av Karin Altenberg, författare, utbildad landskapsarkeolog och utredare på Riksantikvarieämbetet.

Läs mer:
Om Sada Mire | Twitter:@SomaliHeritage | Om Horn Heritage

16.00 – 16.10 | Kort paus

 

16.10 – 16.35 |  Runda bordssamtal

Nadia Izzat hjälper oss att fånga dagens highlights och berika varandras perspektiv på innehåll och talare.

16.35 – 16.50 | Utdelning av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Årets förtjänstmedaljör presenteras. Förtjänstmedaljen delas årligen ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården.

16.50 – 17.00 | Tack för idag – avrundning och därefter mingel

Lars Amréus och moderatorn reflekterar över dagen och informerar oss om kvällen och morgondagens program.

Alla konferensdeltagare välkomnas därefter att avsluta konferensens första dag i ett gemensamt mingel.

 

18.00 – 24.00 | Middag

Kvällen avslutas med middag i Mässhallen för dig som har gjort tillvalet middag i samband med din anmälan.

 


Program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2018, med reservation för ändringar.

Torsdag 8 november

Münchenbryggeriet

Välkommen till en ny dag på Münchenbryggeriet. Dagens program sker dels i Mässhallen, där vi inleder och avslutar gemensamt. Mellan 11.00 och 14.30 finns två spår. Det ena fortsätter i Mässhallen, med presentationer av tre exempel på innovativa perspektiv och metoder inom kulturmiljöarbetet. Det andra, som bjuder på fem passionerade kulturarvsmonologer, presenteras i Riddarsalen en trappa upp.
Missa inte att vi vid dagens slut tar pulsen på Sveriges nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård!

08.45 – 09.00  | Inledning  – Välkommen till en ny dag!

 

09.00 – 10.00 | Minnet fram och tillbaka

Pontus Wasling, hjärnforskare

Pontus Wasling forskar om minnets mekanismer och kommer utifrån sin bok ”Minnet, fram och tillbaka” att tala om den avgörande roll som våra minnen spelar. Minnets starka dragningskraft får oss att ständigt försvinna från nuet, tillbaka till det förflutna. Samtidigt behövs dina minnen för att konstruera bilder av framtiden.

Hans forskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg handlar om minnets allra minsta beståndsdelar och vad som händer vid minnessjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom. I sitt yrke träffar han patienter med sjukdomar som på olika sätt skadat hjärnan och minnet. På fritiden funderar han gärna över hur minnets allra minsta beståndsdelar påverkar de stora frågorna i livet.

Pontus Waslings har via sitt förlag tackat nej till att publicera filmen från hans föredrag på Youtube och SVTs play-tjänst för visning efter livesändningen. Däremot kommer SVT Kunskapskanalen att sända föredraget i sin programtablå den 5 februari kl.15.10.

Läs mer:
Om Pontus Wasling | Twitter:@PontusWasling

10.00 – 10.30 Kaffe

 

10.30 – 11.00 Minnet i VUCA

Vi följer upp Pontus Waslings keynote i ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig till tid, minne, komplexitet och förändring. Samtalets leds av moderator Evelina Wahlqvist och förutom Pontus Wasling deltar Carl Reinhold Bråkenhielm, präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning, samt Keith Wijkander, filosofie doktor i arkeologi, författare och mångårigt verksam inom svensk kulturpolitik och kulturmiljövård.

Läs mer:
Om Carl Reinhold Bråkenhielm
Om Keith Wijkander
Om Pontus Wasling

11.00 – 11.05 | Intermezzo

 

Därefter startar de parallella programmen på två scener mellan klockan 11.10 och 14.30, och det är dags för förflyttning för dig som vill följa den första Kulturarvsmonolog med Kent Wisti i Riddarsalen (en trappa upp). 

 

Parallellt program | Scen Mässhallen:  11.10 – 14.30

 

11.10 – 12.00 Uppåkra Cutting Edge

Karin Nilsson, Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Under tusen år var skånska Uppåkra en maktplats. I dag är det en innovativ mötesplats med fokus på barn och arkeologisk metodik. I projektet ”forntid till framtid” får barn utforska arkeologiska gåtor från Uppåkra – som bara är utgrävt till 0,2 procent – med hjälp av data från två av världens främsta forskningsanläggningar.

Anläggningen Max IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och ESS, European Spallation Source är världens starkaste spallationsanläggning av neutroner. I anläggningarna, som finns i närbelägna Lund, uppmäts naturvetenskaplig data som kan appliceras inom det arkeologiska området. Karin Nilsson berättar om det innovativa samarbetet, som även uppmärksammats på EU-nivå.

Läs mer:
Om Uppåkra Arkeologiska Center

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.45 |  Från Davos till Karlshamn

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn

I somras klubbades Davosdeklarationen ”Towards a high-quality Baukultur for Europe”. Hur landar den i Karlshamn? Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för många och hur kan arkitekter och planerare arbeta för att skapa och tillvarata dessa värden på lokal nivå? Emina Kovacic delar med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet i vår rörliga och föränderliga tid.

 

13.45 – 14.30 Culture up your future

Sara Sabatini, MA in Art History and Artistic Heritage Management, University of Genova.

Föreläsningen är på engelska

Established in 2017 and inspired by the announcement of the European Year of Cultural Heritage, the European Students’ Association for Cultural Heritage – ESACH – has today become the first interdisciplinary and cross-generational network in the field of Cultural Heritage.

One of the project’s main purposes is to raise the awareness towards the young generation’s opinions and approaches by promoting its active involvement within the cultural heritage debates. ESACH comes to Stockholm with a message from and to the young generation, and a demand for more concrete considerations of young perspective.

 

14.30 – 15.00  | Kaffe

 

Parallellt program | Scen Riddarsalen: 11.10 – 14.30

 

Kulturarvsmonologer – Tid för nörderi och passion

Talarna på Kulturarvsmonologernas scen har fått frikort att breda ut sig, filosofera, djupdyka och om de så önskar älta, när de under 25 minuter ska dela med sig av glädje och utmaningar i deras arbete. Efter varje monolog lämnas fem minuter för publikens frågor.

11.10 – 11.40 | Fattiggubbarna i Österbotten

Kent Wisti

”I Sverige finns bara några stycken, men i Österbotten finns flera hundra. Fattiggubbar. Alltså träskulpturerna som står utanför kyrkorna”. Så här började Kent Wistis svar på Höstmötets inbjudan att hålla en kulturarvsmonolog. Fortsättningen följer på Münchenbryggeriet och kommer att kretsa kring människan som existentiell varelse, och om hennes samhällsansvar.

Läs mer:
Om Kent Wisti Twitter:@wistikent

11.40 – 12.10 | Samarbeten utöver det vanliga

Erika Hedhammar

Kulturarvet påverkas av skogsbränder och översvämningar, några av de hot som blir vanligare i ett förändrat klimat. Erika Hedhammar är utredare på Riksantikvarieämbetet med kulturarv och risker som specialområde, och kommer att prata om samverkan för att bevara kulturarvet i en föränderlig tid. Hur skapar man långsiktiga kontakter som vi får nytta av i ett akut läge?

Läs mer:
Om Erika Hedhammar Twitter:@Erika_konserv

12.10 – 13.00 | Lunch för publik från Riddarsalen

 

13.00 – 13.30 | Sandby borg – hur arbetar man med en massaker utan att tappa fokus?

Helena Victor


Spektakulära fynd och lämningar efter en massaker på 400-talet har lett till stor uppmärksamhet kring utgrävningarna av Sandby borg på Öland. Arkeologiskt finns dock många andra högintressanta resultat – som riskerar att hamna i skuggan av guld och våld. Helena Victor kommer att prata om utmaningen att upprätthålla balansen mellan arkeologisk forskning, förmedling och etik på en plats som Sandby borg, som också är ett ”svårt kulturarv”.

Läs mer:
Om Sandby borg Twitter:@sandbyborg 

 

13.30 – 14.00 | Tillbaka till 1793

Niklas Natt och Dag

Niklas Natt och Dag, författare till den historiska romanen 1793, berättar om vedermödor, möjligheter och fallgropar kring återskapandet av det sengustavianska Stockholm. Vi möter Carl Michael Bellman, huvudstadens bortglömda vattenvägar, ryska översättares kniviga frågor om forna gatunamn samt feldaterade tavlor som framtvingar omskrivning av bärande kapitel. 1793 utsågs i år till ”Årets bok” på bok- och biblioteksmässan och i fjor till ”bästa svenska debut” av Svenska Deckarakademin.

Läs mer:
Om Niklas Natt och Dag

 

14.00 – 14.30 | Bödlar – tillhörighetens gränser och villkor

Annika Sandén

Med utgångspunkt från boken Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, berättar historikern Annika Sandén om en mörk del av vår historia. Genom att placera bödeln i ett socialt och kulturellt sammanhang upplyser denne stadsanställde ämbetsman om mer än rättskipning i äldre tid. Han berättar även en historia om tillhörighetens gränser och villkor, och hur dessa upprätthölls och tog sig uttryck.

Läs mer:
Om Annika Sandén

 

14.30 – 15.00  | Kaffe

Efter kulturarvsmonologerna och kaffe fortsätter det gemensamma programmet på scen Mässhallen igen.

Återsamling | Scen Mässhallen 15.00 – 16.00

 

15.00 – 15.15  | Årets kulturmiljökommun

 

15.15 – 15.45  | Runda bordssamtal

 

15.45 – 15.55  | Vi tar pulsen på nya riksarkitekten

Lär känna Sveriges första ordinarie riksarkitekt, Helena Bjarnegård – som just har utsetts och tillträder i sin nya roll i januari. Hur ser hon på kulturmiljöer och kulturvärden i bebyggelse inom ramen för Sveriges nya arkitekturpolitiska mål? Och på sitt nya uppdrag, som blir att lyfta arkitekturens roll i Sverige och även ge den svenska arkitekturpolitiken en roll på den internationella arenan?

 

15.55 – 16.00  | Avslutning och hej då

Här hittar du alla talare

På sidan Talare 2018 kan du läsa mer om alla som medverkar på scen.