Tre bilder bredvid varandra: ett rött trähus, ett grånat lite trasigt trätak, ett fjällandskap med ett ledmärke i form av ett rött träkryss på en trästolpe.
Forum för klimat och kulturarv 2021 hölls på Gaaltije. Foto: (CC BY)

Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv är ett forum för yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.

Forum för klimat och kulturarv flyttades från 2020 till 2021 med anledning av pandemin. Nytt datum är 30–31 augusti 2021 och vi sänder seminariet digitalt från Jämtland.

Syftet med Forum för klimat och kulturarv 2020–2021 är att fortsatt skapa en tvärsektoriell mötesplats med möjligheter för berörda aktörer att samverka och fördjupa sig i frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Temat handlar om temperaturhöjningars effekter på kulturarvet.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här

Samverkansparter för Forum för klimat och kulturarv 2020–2021 är länsstyrelsen i Jämtland, Stiftelsen Gaaltije och Jamtli.

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt, vi sänder från Östersund/Frösön
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium