Foto: Erika Hedhammar och Helen Simonsson

Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv är flyttat till 2021 med anledning av Corona-viruset. Nytt datum blir 1-2 juni 2021.

Forum för klimat och kulturarv är ett forum för yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.

Syftet med Forum för klimat och kulturarv 2021 är att fortsatt skapa en tvärsektoriell mötesplats med möjligheter för berörda aktörer att samverka och fördjupa sig i frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Temat kommer att vara temperaturhöjningars effekter på kulturarvet.

Samverkansparter för Forum för klimat och kulturarv 2021 är länsstyrelsen i Jämtland, Stiftelsen Gaaltije och Jamtli.

Program och anmälningssida kommer senare.

Evenemangsinformation

Plats: Östersund/Frösön
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium