Från vänster: Hans Andersson, Henrik Klackenberg, Joakim Källberg, Carolina Andersson, Christina von Arbin och Birgitta Johansen. Foto: (CC BY)

Seminarium om Medeltidsstaden och Kulturminnesvård/Kulturmiljövård

Varför startades rapportserien Medeltidsstaden och tidskriften Kulturminnesvård/Kulturmiljövård? Vilken genomslagskraft och användbarhet fick de? Det kommer vi att berätta om vid ett seminarium den 25 oktober i Stockholm.

Vi vill samtidigt passa på att belysa vilka kunskaps- och informationskanaler sektorn har idag och vilka behov som finns samt se vilken betydelse projektet Medeltidsstadens har inom stadsarkeologin idag?

När: Onsdag den 25 oktober 2023, kl. 13.00–17.00
Var: Storgatan 41, Stora sessionssalen, Stockholm
Föranmälan gällerAnmälan öppnar 13 september

Program och hålltider


13.00 – 13.20 Inledning och bakgrund – nu är publikationerna digitalt tillgängliga!

Riksantikvarie Joakim Malmström hälsar välkommen!
Marika Andersson Jensen och Eva Tranaeus, Vitterhetsakademiens bibliotek.

13.25 – 13.45 Varför Medeltidsstaden?

Professorn i medeltidsarkeologi Hans Andersson berättar om varför projektet Medeltidsstaden kom till. Hur var situationen för stadsarkeologin i början av 1970-talet? Centrala delar av äldre städer revs för att ersättas av ny bebyggelse. Hur skulle man då se på kulturlagren i fornminneslagens mening? Hade de tillräckligt skydd?

13.50 – 14.10  Medeltidsstadens rapporter – en redaktörs berättelse 40 år senare

Medeltidsarkeologen och förre statsheraldikern Henrik Klackenberg berättar om vem som skrev rapporterna, vilka underlagen var, och vad resultatet blev.

14.15 – 14.35 Projektet Medeltidsstadens betydelse för utvecklingen inom stadsarkeologin idag 

Joakim Kjellberg, antikvarie och projektledare Upplandsmuseet och forskningsledare på Medeltidsmuseet, berättar om att många av de data som användes i publikationerna fortsatte att insamlas på många orter under lång tid, men inte alla. Vilka erfarenheter gjordes, vilka metoder har utvecklats och vilken data insamlas i uppdragsarkeologin idag?

14.40 – 15.00 Om att skapa, kvalitetssäkra och tillgängliggöra arkeologisk information och kunskap

Carolina Andersson, arkeolog och tidigare senior advisor på Riksantikvarieämbetet, berättar hur projektet Medeltidsstaden sammanställde ett angeläget kunskapsunderlag både för framtida forskning och samhällsplanering. Vad krävs för att skapa arkeologisk data av hög kvalitet som sedan kan tolkas och sammanställas till kunskap? Och hur kan vi sedan se till att kunskapen är tillgänglig för alla som vill ta del av den?

15.00 – 15.15 Diskussion

 

15.15 – 15.45 Kaffe

 

15.50 – 16.10 Tidskriften Kulturminnesvård – så började det…

Tidigare överantikvarien vid Riksantikvarieämbetet Christina von Arbin tar avstamp i datumet den 1 juli 1976; en ny verklighet ställde helt nya krav. Ny lagstiftning, ny organisationsform, nya roller. Alla måste tänka nytt, alla måste lära om, alla måste hänga med!

16.15 – 16.35 Kulturmiljövård – tid för reflektion och långsamhetens lov

För Birgitta Johansen, nu museichef på Örebro läns museum, väcker publiceringen av tidskriften Kulturmiljövård, och indexeringen av de 1661 artiklarna från åren 1976–2004, såväl personliga minnen som jämförelser mellan en svunnen tid och dagens förhållanden. Hur hamnade vi här och varför?

16.35 – 17.00 Avslutande diskussion

 

Varmt välkomna !

Har du frågor om seminariet och dess innehåll kontakta Marika Andersson Jensen marika.andersson@raa.se eller Eva Tranaeus eva.tranaeus@raa.se.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Event