Studiebesök på Skissernas museum på Samlingsforum 2017 Foto: (CC BY)

Prioritering av samlingar i katastrofplaner

Att prioritera föremål från samlingarna för katastrofplaner är en uppgift som många museer ställs inför och flera har efterfrågat metodstöd kring detta.

Vid detta Samlingsforum samtal möter ni Lina Mårtensson och Johanna Sandström från Statens maritima och transporthistoriska museer och Christina Gräbe från Helsingborgs museum. Hos dem pågår nu arbete med att prioritera föremål från samlingarna för en katastrofplan. Hur har dessa museer löst uppgiften? Hur lade de upp arbetet? Har de utgått ifrån någon beskriven modell?

Vid samtalet kommer även Susanna Carlsten från Uppsala universitet att delta. Hon ska under våren sammanfatta litteratur och några museers arbete med att prioritera för en katastrofplan. Hon berättar om sitt pågående arbete och vill gärna ta del av fler museers erfarenheter kring prioriteringar för katastrofplaner. Vi tänker oss att mötet ska ge möjlighet att inspirera varandra i arbetet med att prioritera för att kunna göra katastrofplaner.

  • Fundera gärna på följande frågor som vi kommer att ställa under samtalet:
    Har ni gjort någon värdering och prioritering av hela eller delar av samlingen i koppling till katastrofberedskap (exempelvis för evakueringsplaner)?
  • Om ja, hur arbetade ni? Använde ni er av någon särskild metod, mall eller verktyg (exempelvis Significance 2.0 eller en egen metod)?

Länk till träffen

Ingen föranmälan behövs. Anslut dig på länken Prioritering av samlingar i katastrofplaner

Om samlingsforum samtal

På Samlingsforum samtal får du som jobbar med samlingsförvaltning eller på andra sätt hanterar kulturföremål och samlingar en möjlighet att under 1-2 timmar träffa kollegor, utbyta erfarenheter och diskutera en fråga på djupet. Information om tidigare och kommande samtal finns här.

Evenemangsinformation

Plats: Teams, se länk ovan
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium