Collage av bilder med museiföremål, museimagasin inomhus och museimagasin utvändigt. Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2024 – Framtidens magasin för alla tiders samlingar

Samlingar är centrala för museernas verksamheter. Funktionella, ändamålsenliga och hållbara magasin är en förutsättning för att bevara och utveckla museisamlingar som finns runtom i landet.

På årets Samlingsforum kommer vi att återvända till det angelägna temat om bra långsiktig förvaltning. Vi kommer ta upp praktiska tips för effektivt magasinsarbete, se exempel på lösningar samt diskutera magasinen som bas för kunskapsutveckling. Vi kommer även ta upp frågor om riskhantering, klimatförändringar och krisberedskap.

Plats och datum

Varmt välkomna till Falun och Dalarnas museum den 27-28 november 2024 för att nätverka och utbyta kunskap om magasin!

Bidra till programmet

Välkomna med era idéer till programmet. Det kan vara ett projekt som du vill berätta om, en praktisk lösning som kan vara användbar för fler, eller idéer och visioner för att bevara framtidens samlingar. Vi välkomnar förslag på både korta och långa presentationer och workshoppar.

Skicka ditt förslag senast den 31 maj till samlingsforum@raa.se

Program och anmälan

Till information om program och anmälan: Samlingsforum 2024

Evenemangsinformation

Plats: Falun
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens