Byggnad i flera våningar med träpaneler i olika riktningar i falurött, svart, blått, brunt och gult och med tre master som står upp från taket.
Samlingsforum 2023 hålls på Vasamuseet och arrangeras i samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer. Foto: ( CC BY-SA)

Samlingsforum 2023

Alla pratar om hållbarhet, men hur ser hållbar samlingsförvaltning ut på riktigt? Hållbarhet i praktiken är tema för årets Samlingsforum.

Välkommen till Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm den 6–7 december! Nu har vi chansen att visa varandra hur hållbarhetsarbete verkligen fungerar och hjälpas åt att ta nästa steg i samlingsförvaltningens vardag.

På årets Samlingsforum tar vi ett brett grepp kring hållbarhetsfrågan, men med fokus på praktiskt arbete. Det kan handla om att spara energi i magasin, minska transportutsläpp, återbruka material, anpassa verksamheten till ett förändrat klimat och bevara kulturarvet för en hållbar samhällsutveckling. Vi kommer att ta upp frågor om hur man kan mäta samlingsförvaltningens klimatpåverkan och vilka små förbättringar som den som hanterar samlingar kan göra. Vi kommer också belysa vilka åtgärder som ger organisationerna de stora miljövinsterna.

Med utgångspunkt i Statens maritima och transporthistoriska museers hållbarhetsarbete kommer vi att diskutera komplexa frågeställningar om kulturarvets värden i tider av omställning och fundera på samlingsförvaltningens koppling till social hållbarhet. Vi kommer också ta del av nyheter, gå på studiebesök och som vanligt stämma av läget i samlingsförvaltning.

Öppet forum

Varmt välkommen att lämna bidrag till Öppet forum! Du kan dela med dig av projekt, tankar och reflektioner med koppling till årets tema. Skicka in en kort sammanfattning, ca 200 ord, senast den 22 juni till samlingsforum@raa.se. Är du ovan vid att presentera eller prata om ditt arbete inför andra? I så fall kan vi hjälpa dig att förbereda eller spela in en presentation på förhand.

Program

Program för årets Samlingsforum publiceras i augusti 2023.

Anmälan

Information om anmälan kommer senare.

Läs mer om Samlingsforum och se tidigare års teman och program