Magsinsbyggnad med asfaltsplan framför med vinklat tak
Skyddsrum av betong för tillfällig förvaring av möbler. Taket är 0,5 m tjockt och saknar värmeisolering. Værløse flygplats, Danmark Foto: (CC BY)

Samlingsforum samtal: Museimagasin med låg energiförbrukning

Välkommen till ett samtal med Poul Klenz Larsen om magasinsbyggnader och klimatkontroll.

I Danmark har man länge jobbat med att utveckla museimagasin med låg energiförbrukning. I en skrift av Poul Klenz Larsen, verksam vid Nationalmuseum i Köpenhamn, beskrivs tre generiska modeller för sådana magasin. I samtalet får vi höra Poul Klenz Larsen berätta om exemplen och de tre olika typerna av klimatkontroll som beskrivs i skriften

  • ouppvärmt magasin med avfuktning
  • värmebuffring med avfuktning
  • skyddsvärme med fuktbuffring.

Skriften är skriven på engelska och heter Sustainable museum storage buildings with low energy consumption: three models from Denmark. Den finns finns också översatt till svenska och heter då Hållbara museimagasin med låg energiförbrukning: tre modeller från Danmark.

Du behöver inte anmäla dig på förhand.
Ta gärna med sig frågor och egna exempel till samtalet!

Varmt välkommen!

Om samlingsforum samtal

Samlingsforum samtal är digitala möten där vi tar upp angelägna  teman om förvaltning och hantering av samlingar och kulturföremål.

Läs om tidigare samtal och ta del av minnesanteckningar här.

Evenemangsinformation

Plats: Teams
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium