Välkommen till Spectrum bokklubb – Ekonomisk värdering samt Försäkring och utställningsgaranti

Den 9:a september klockan 14-15 kommer vi att prata om två processer  – Ekonomisk värdering och Försäkring och utställningsgaranti

Med på mötet är Fiffi Myrström på Värmlands museum och Elisabet Regner från Statens historiska museer som ska beskriva hur de arbetar med värdering på sina respektive museer.

Inför mötet:

Läs Spectrumprocesserna ”Ekonomisk värdering samt Försäkring och utställningsgaranti” och tänk igenom hur det ser ut på ert museum. Länk till Spectrum finns här.  

Vad handlar processerna om?

Definitionen av processen Ekonomisk värdering är:
Att dokumentera det ekonomiska värdet på objekt oavsett om de tillhör museet eller är inlånat.

Definitionen av processen Försäkring och utställningsgaranti är:
Att säkerställa att museets egna objekt, inlånade objekt och andra objekt som museets har ansvaret för, har tillräckligt försäkringsskydd vid skada eller förlust.

Ekonomisk värdering utförs oftast i samband med försäkring och utställningsgaranti men kan också utföras innan objekt förvärvas genom inköp.

Innan en värdering eller försäkring kan ske, tänk igenom

• Vilka etiska principer kommer att tillämpas vid ekonomisk värdering av objekt?
• Vad är skälet till att ni gör en ekonomisk värdering?
• Vilka objekt måste försäkras och mot vilka risker?
• Hur ska inlånade objekt försäkras eller skyddas av utställningsgaranti?

Varmt välkomna den 9:e september kl. 14.00 -15.00. 

Bokklubben sker digitalt i programvaran Teams. Ingen programvara behöver installeras och ingen anmälan behövs.

Länk till träffen hittar ni här.

Allmänna villkor – statlig utställningsgaranti

 

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium