Foto: (CC BY)

Workshop – forska på och berika digitala samlingar

Är du forskare eller museiintendent och vill få bättre förståelse för hur forskning kan berika ett museums digitala samling? I sådana fall får du inte missa Riksantikvarieämbetets och Digital Humaniora Uppsala universitets workshop den 10-12 juni.

Workshoppen kommer innehålla inspirerande exempel, praktiska råd och inte minst grupparbeten där forskare och museipersonal får möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och behov som finns. Fokus kommer att ligga på att öka forskarens förmåga att hitta och att använda digital samlingsinformation samt att visa på hur forskningsresultatet även kan återanvändas och bli till nytta för samlingsförvaltarna.

Workshoppen arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet med stöd av Europeana och vänder sig till dig som är forskare eller museiintendent.

Anmälan öppnar senare i vår – på den här sidan kommer vi löpande lägga upp senaste nytt om workshoppen.

Varmt välkommen!

Evenemangsinformation

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium