Illustration till branschforum för konsthantering Foto: (CC BY)

Program Branschforum för konsthantering 2-3 november 2020

Branschforum för konsthantering 2020 hölls på webben den 2-3 november i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet. Årets tema var logistik och mobilitet.

2 november

Förmiddag, klockan 10 – 12


Välkommen till Branschforum för konsthantering 2020
Moderator Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet tillsammans med Lina Malm, Göteborgs konstmuseum och Maria Forneheim, Röhsska museet.

Konsthantering på nya Munchmuseet
Munchmuseet flyttar till nya lokaler på Bjørvika i Oslo. Flytten har inneburit att museet har utvecklat nye packmetoder, nya hjälpmedel och praktiska verktyg. Hela samlingen kommer att styras via RFID. Barbara Ida de Haan, projektledare för flytten av konstsamlingen finns med tillsammans med kollegor, visar film och berättar.

Prosjektleder: Barbara de Haan Prosjektregistrar: Tine Schmidt Haislund
Registrar: Annika Cilke
Registrar. Kristin Halaas
Registrar: Una Hamilton Helle
Kunsttekniker: Kjell-Olav Dahl Jørgensen
Kunsttekniker: Tommy Høvik
Kunsttekniker: Kine Lillestrøm
Kunsttekniker: Hege Thoresen
Kunsttekniker: Enrique Roura Perez
Kunsttekniker: Andreas Öhman
Kunsttekniker: Hans Thoresen
Papirkonservator: Marthe Aambø 

Filmat studiebesök på Göteborgs konstmuseum
Film och tid för frågor om konsthanteringen på Göteborgs konstmuseum.

Museinätverk för säkerhet
Thjis Wiessing, Västmanlands läns museum.

Eftermiddag, klockan 13 – 15.30


Filmat studiebesök på Röhsska museet
Film och tid för frågor om konsthanteringen på Röhsska museet.

Luktar din filmsamling fotsvett, salladsdressing eller gamla kläder? – Vad är vad: nitrat, acetat eller polyester?
Att packa och skicka film för visning är inte så komplicerat. Utmaningen ligger i bevarandet av filmen så att den kan visas. Jörgen Viman, Filmarkivarie vid Svenska Filminstitutet berättar om filmbasers egenskaper och vad man bör tänka på för att bevara filmmaterial så att det kan göras tillgänglig och få ett långt liv.

Utmaningar med en konstinstallation i utställningen ”Konstig känsla känns bra”
Halla Sigurðardóttir, ArkDes.

Filmat studiebesök på GöteborgsOperan
Film och tid för frågor. Hannes Hansson.

Hälsningar från Mount Makers Forum

Diskussion om arbetssätt och arbetsmiljö

3 november

Förmiddag, klockan 10 – 12

 

Förstudie nya magasin i Göteborgs stad
Under 2019 genomförde en förstudie om museernas behov av nya magasin för kulturförvaltningen samlingar. Underlaget utgick från volymer, logistik och flöden där aktiv samlingsförvaltning och medarbetarnas arbetsmiljö prioriterades. Nu förbereder vi oss för projektering och bygge samt logistiken kring flytten av  1,2 miljoner föremål.
Anna Javér, Magasinssamordnare, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.

Filmat studiebesök på Göteborgs stadsmuseum, Polstjärnan
Film och tid för frågor. Anna Adrian.

Medicinhistoriska museet i Göteborg evakuerar och renoverar
Lisa Sputnes Mouwitz och Anna Stow. 

Hantering av hälsofarligt material
Svensk Museitjänst, Riksantikvarieämbetet delar sina erfarenheter av arbetet med lagring av kreosotbehandlat trä.

Magasin Rosenholm
2009 öppnade Blekinge museum sitt publika föremålsmagasin Rosenholm. Vilka lärdomar har dragits och hur kan vi utveckla arbetet med att tillgängliggöra våra samlingar? Christoffer Sandahl, samlingschef på Blekinge museum, berättar mer.

Avslut från arrangörer och överlämning av stafettpinnen till nästa värd och arrangör för branschforum för konsthantering 2021.
Torun Ekstrand, konstutvecklare, Konst i Blekinge/Region Blekinge, Christoffer Sandahl, samlingschef, Blekinge museum och Kirsti Emaus, enhetschef, Kulturcentrum Ronneby konsthall.