Branschforum för konsthantering 2021 var ett samarbete mellan flera aktörer. Från vänster: Annika Carlsson och Alissa Anderson (Riksantikvarieämbetet), Torun Ekstrand (Konst i Blekinge), Kirsti Emaus ( Kulturcentrum Ronneby Konsthall), Christoffer Sandahl (Blekinge Museum) och Karin Sandahl Andrén (Konst i Blekinge). Foto: (CC BY)

Branschforum för konsthantering 2021

I samarbete med Blekinge museum, Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall bjöd Riksantikvarieämbetet den 27-28 oktober 2021 in till ett branschforum om hantering av konst och kulturföremål. Branschforumet sändes digitalt från Blekinge.

Program

Program-konsthantering-2021

Konst i historisk bruksmiljö

Kulturcentrum Ronneby konsthall berättar om hur de hanterar samtidskonst, kommunens konstsamling och samlingen av emaljerade bruksföremål. Medverkande: Simon deBrée, Tine Böthun, Helen Magnusson, Stina Pehrsdotter och Kirsti Emaus.

Could this have been simpler? Looking to standard packing solutions for a complex collection

Mathew Lacosse från Nasjonalmuseet i Norge berättar om utmaningar med flytten av samlingen och om skräddarsydda lösningar för transport och packning av museets samlingar. På engelska.

Niclas Zander, Hangmen

Alissa Andersson och Simon deBrée samtalar med Niclas Zander om konsthantering.

Hälsningar från PACCIN

Samtal med Jerry Smith, Jonathan Schoff och Kurt Christian från PACCIN som är ett nätverk för att dela praktiska erfarenheter och kunskap om konsthantering och bevarande. Syftet med nätverket är att stödja professionella utövare som hanterar konst och kulturföremål. Programpunkten hålls på engelska.

Statliga utställningsgarantier

Alissa Anderson samtalar med Julia Rolandsdotter på Riksantikvarieämbetet om vad den statliga utställningsgarantin är och hur den fungerar. Vi pratar också med Karin Ekdahl, Mjellby konstmuseum som nyligen sökt och fått utställningsgaranti för utställningen med avantgardekonstnären Eileen Agar.

The role of the courier during transport of museums objects

En kort introduktion till kurirens ansvar och uppgifter vid transporter av konst och kulturarv. Om vikten av kommunikations- och samarbetsförmågor sett till alla parter. Om vad man ska göra och vad man inte ska göra och när man ska göra det. Elisabeth Gram Christensen, Møbeltransport Danmark. Programpunkten hålls på engelska.

Mount makers forum

Vi följer med på en tur i Getty museums verkstäder och får därefter höra ett samtal med medlemmar i nätverket Mount Makers Forum. Programpunkten hålls på engelska.

 

Thomas Nordin, Magasin III

Alissa andersson och Simon deBrée samtalar med Thomas Nordin om konsthantering.

Studiebesök på Blekinge museum – öppet magasin, världsarv och grönt kulturarv

Antikvarie Cissela Olsson berättar om hur Blekinge museum arbetar med grönt kulturarv i Karlskronas barockträdgård. Utställningschef Charlotte Nordheim presenterar museets nya satsning på världsarvet örlogsstaden Karlskrona och utmaningarna med att bygga en modern utställning i stadspalatset Grevagården från 1703. Samlingschef Christoffer Sandahl presenterar det öppna föremålsmagasinet Rosenholm.

Katja of Sweden – en vandringsutställning

Anna Sanfridsson, utställningsproducent och konservator på Kulturen i Lund, berättar om utställningen om Sveriges första internationellt kända modedesigner, Katja Geiger.

Hållbar utställningsproduktion

Mathias Strömer från Gotlands museum samtalar med Fredrik Nyberg om Materialmagasinet på Liljevalchs konsthall.

Databas för Oddytest

Sara Norrehed från Riksantikvarieämbetet visar materialdatabasen.

 

Marinmuseum – på land, på vatten, på riktigt

Studiebesök i utställningar och båtbyggarverksamheten. Johan Löfgren, chef på samlingsenheten på Marinmuseum presenterar filmen.

Vård av konst i vårdmiljö

Regionerna äger tillsammans en betydande del av Sveriges konstsamling. Konservator Karin Hermerén berättar om strukturerna kring förvaltning av konst utifrån sin färska avhandling. Med hjälp av konkreta exempel berättar Torun Ekstrand från Konst i Blekinge om hur Region Blekinge arbetar med konstriktlinjer, konstpolicy och rutindokument. Utifrån konstverk på Blekingesjukhuset diskuterar Karin, Torun och Mathias Strömer från Gotlands museum förvaltningsstrategier för konst i vårdmiljö.

Renoverade utomhusverk i barockstaden Karlskrona

Vi får följa med på en konstvandring i barock- och världsarvsstaden Karlskrona. Gjorda konstrenoveringar och underhåll, tillverkade saknade föremål som återbördats efter förlagor.